Miroslav Papáček

Absolvoval učitelské studium biologie a chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je profesorem pro obor Zoologie, vede katedru biologie PF JU v Českých Budějovicích a přednáší také studentům PřF JU, ZF JU a PedF UK v Praze. Kromě zoologie bezobratlých (zejm. taxonomie, morfologie, reprodukční biologie a ekologie vodních ploštic (Heteroptera: Nepomorpha), se zabývá přípravou učitelů přírodopisu a biologie a koncentruje se na výzkum a možnosti řešení aktuálních problémů vzdělávání v biologii. Organizoval přípravu doktorského studia Vzdělávání v biologii, akreditovaného v konsorciu na PF JU, PřF JU a PedF UK, z velké části jej koncipoval a je předsedou oborové rady tohoto studia.