Výzkum v didaktice cizích jazyků V

Věra Janíková (ed.), Světlana Hanušová (ed.)
Anotace

Název anglicky: Research in foreign language didactics V

V publikaci je prezentován empirický výzkum výslovnostních chyb českých žáků učících se němčině jako druhému cizímu jazyků na základní škole. Jeho cílem bylo ověřit, v jaké míře mají žáci obtíže s výslovnostními jevy v němčině, ve kterých čeští rodilí mluvčí obvykle chybují. Dále bylo zjišťováno, jakým způsobem se v chybách projevuje transfer z dříve osvojených jazyků žáka, tj. mateřského jazyka (češtiny) a prvního cizího jazyka (angličtiny). V rámci teoretických východisek je pozornost věnována různým pojetím výslovnosti z hlediska cílů výuky cizích jazyků, definicím jazykových chyb, jejich příčinám, dále pak vývoji výslovnostní normy spisovné němčiny a metodickým přístupům při zkoumání chyb.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0310-4
Počet stran 190
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0310-2022

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0309-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 190
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova výslovnost , chyba , transfer , výuka němčiny jako druhého cizího jazyka , empirický výzkum
Jazyky Čeština, Angličtina

Podobné publikace