Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi

Zora Syslová
Anotace

Jádrem monografie se stává téma kvality práce učitele mateřské školy především v souvislosti s kvalifikačními požadavky na tuto profesi. Hledá odpovědi na otázky: Co charakterizuje profesi učitele MŠ v současnosti a jaká je její perspektiva? Jak koncipovat přípravné vzdělávání, aby byli učitelé mateřských škol skutečnými odborníky na vzdělávání v měnících se podmínkách? Při hledání odpovědí na uvedené otázky autorka využívá přehledové studie dosavadních empirických zjištění k tomuto tématu v komparaci se zahraničními zkušenostmi. Prezentuje výsledky výzkumných šetření zaměřených na zkoumání reflexe jako růstové kompetence v přípravném vzdělávání a sledování schopnosti sebereflexe v souvislosti s pedagogickým výkonem učitelů mateřských škol ve vybraných aspektech.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8476-6
Velikost souboru 11.3 MiB
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8476-2017

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8475-9
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 252
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština

Zobrazené statistiky se počítají od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace