Accuracy Matters. Exploring the Accuracy of Advanced Learner English in Czech Tertiary Education

Simona Kalová
Anotace

Tato publikace se zaměřuje na přesnost žákovského jazyka u pokročilých studentů anglické filologie a možnosti, jak ji zvýšit. Výzkum si kladl za cíl empiricky ověřit účinnost cílené didaktické intervence, zaměřené na zvýšení povědomí o chybách, které jsou považovány za typické pro české a slovenské mluvčí angličtiny jako cizího jazyka, a na snížení chybovosti jejich žákovského jazyka. Ve výzkumu byl použit kvazi-experimentální design s využitím pre-testu a post-testu. Výzkumný soubor tvořilo 70 studentů anglické filologie. Účinek intervence byl zjišťován pomocí několika výzkumných nástrojů: testu posouzení gramatické správnosti, testu jistoty odpovídání, korpusové analýzy mluveného a psaného jazyka, a kontextových dotazníků. Deskriptivní statistická analýza prokázala pozitivní, statisticky významný dopad intervence v pilotní skupině, a to v obou zkoumaných aspektech, schopnosti identifikovat a opravit chyby, a v jistotě odpovídání. Experimentální skupina se zlepšila ve třech ze čtyř zkoumaných hledisek, ve schopnosti identifikovat a opravit chyby, v jistotě odpovídání a v přesnosti mluveného projevu; toto zlepšení bylo statisticky významné. Jedním z největších přínosů tohoto výzkumu je identifikace problematických oblastí pokročilé žákovské angličtiny u českých a slovenských mluvčích. Jsou to zejména gramatické chyby v používání členů a chyby lexikální, k nimž dochází patrně v důsledku negativního působení mateřského jazyka. Anotovaný žákovský korpus, který byl pro tento výzkum vytvořen, umožňuje další analýzu různých aspektů žákovského jazyka v budoucím výzkumu.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0335-7
Počet stran 211
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0335-2022

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0334-0
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 211
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova žákovský jazyk , chyba , norma , přesnost , didaktická intervence , test , posouzení gramatické správnosti , test jistoty odpovídání , korpusová analýza
Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Na přesnosti záleží. Zkoumání přesnosti žákovského jazyka u pokročilých studentů angličtiny v českém terciárním vzdělávání

Podobné publikace