Функционирование слов категории состояния в древнерусских памятниках XII–XVII вв.

Oxana Ushakova
Anotace

Monografie pojednává o problematice kategorie stavu (predikativních příslovcí), což je diskutabilní bod současné rusistiky. Ve středu zájmu jsou tedy nesklonné jednotky, které vystupují výhradně v úloze predikátu jednočlenné věty a vyjadřují obecný význam stavu. Monografie souhrnně popisuje, jak jsou tato slova zastoupena a jak fungují ve vybraných staroruských textech ze 12.–17. století. Na zkoumané jednotky je nahlíženo z hlediska lexikálního, slovotvorného, morfologického a syntaktického. Komplexní analýza slov kategorie stavu je také provedena v konfrontačně-diachronním a synchronním aspektu s použitím dat z českého jazyka.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8530-5
Velikost souboru 26.3 MiB
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8530-2016

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7575-7
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 140
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Ruština, Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace