Функционирование слов категории состояния в древнерусских памятниках XII–XVII вв.

Oxana Ushakova
Anotace

Monografie pojednává o problematice kategorie stavu (predikativních příslovcí), což je diskutabilní bod současné rusistiky. Ve středu zájmu jsou tedy nesklonné jednotky, které vystupují výhradně v úloze predikátu jednočlenné věty a vyjadřují obecný význam stavu. Monografie souhrnně popisuje, jak jsou tato slova zastoupena a jak fungují ve vybraných staroruských textech ze 12.–17. století. Na zkoumané jednotky je nahlíženo z hlediska lexikálního, slovotvorného, morfologického a syntaktického. Komplexní analýza slov kategorie stavu je také provedena v konfrontačně-diachronním a synchronním aspektu s použitím dat z českého jazyka.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8530-5
Velikost souboru 26.3 MiB
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8530-2016

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7575-7
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 140
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Ruština, Angličtina

Podobné publikace