Conjunctive Adverbials Viewed as Pragmatic Markers in the Genre of Research Articles

Irena Hůlková
Anotace

Publikace se zabývá výskytem spojovacích adverbií (conjunctive adverbials) v žánru odborných článků v anglickém jazyce. Výzkum je založen na korpusu, jenž obsahuje sto odborných článků z deseti vědních disciplín (pět humanitních a pět exaktních).
Teoretická část nabízí podrobnou kapitolu o spojovacích adverbiích, věnuje se lingvistickým jevům koheze a koherence a dále se zabývá pragmatikou, která tvoří důležitý základ pro část analytickou, protože ta mimo jiné prezentuje spojovací adverbia jako pragmatické markery.
V analytické části je zkoumána frekvence výskytu jednotlivých spojovacích adverbií, a to v korpusu jako celku, dále odděleně v humanitních a exaktních vědách a také jednotlivě ve všech deseti akademických disciplínách. Frekvence výskytu se zaměřuje též na semantické kategorie spojovacích adverbií, jejichž distribuce je opět porovnána v humanitních a exaktních oborech. Zmíněny jsou výsledky týkající se realizačních forem spojovacích adverbií a jejich pozic ve větě. Poslední kapitola nabízí zmapování výskytu spojovacích adverbií v jednotlivých sekcích odborného článku, a to v abstraktech, úvodech a závěrech, které jsou vnímány jako samostatné žánry.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8873-3
Počet stran 191
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8873-2017

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8872-6
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 191
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8873-2017 (3)

1. Persuasion in Specialised Discourses
Olga Dontcheva-Navratilova, Martin Adam, Renata Povolná, Radek Vogel
ISBN 978-3-030-58163-3  Chapter 2,  první strana: 39,  rok: 2020  
https://doi.org/10.1007/978-3-030-58163-3_2

2. Intercultural variation in academic discourse: Theme zones and the build-up of coherence in research articles
Irena Hůlková, Olga Dontcheva-Navratilova, Renata Jančaříková, Josef Schmied
Topics in Linguistics  ročník: 20,  číslo: 2,  první strana: 33,  rok: 2019  
https://doi.org/10.2478/topling-2019-0008

3. Theme choices in Czech University students’ English-medium Master's theses
Olga Dontcheva-Navratilova, Renata Jančaříková, Irena Hůlková, Josef Schmied
Lingua  ročník: 243,  první strana: 102892,  rok: 2020  
https://doi.org/10.1016/j.lingua.2020.102892


Podobné publikace