Conjunctive Adverbials Viewed as Pragmatic Markers in the Genre of Research Articles

Irena Hůlková
Anotace

Publikace se zabývá výskytem spojovacích adverbií (conjunctive adverbials) v žánru odborných článků v anglickém jazyce. Výzkum je založen na korpusu, jenž obsahuje sto odborných článků z deseti vědních disciplín (pět humanitních a pět exaktních).
Teoretická část nabízí podrobnou kapitolu o spojovacích adverbiích, věnuje se lingvistickým jevům koheze a koherence a dále se zabývá pragmatikou, která tvoří důležitý základ pro část analytickou, protože ta mimo jiné prezentuje spojovací adverbia jako pragmatické markery.
V analytické části je zkoumána frekvence výskytu jednotlivých spojovacích adverbií, a to v korpusu jako celku, dále odděleně v humanitních a exaktních vědách a také jednotlivě ve všech deseti akademických disciplínách. Frekvence výskytu se zaměřuje též na semantické kategorie spojovacích adverbií, jejichž distribuce je opět porovnána v humanitních a exaktních oborech. Zmíněny jsou výsledky týkající se realizačních forem spojovacích adverbií a jejich pozic ve větě. Poslední kapitola nabízí zmapování výskytu spojovacích adverbií v jednotlivých sekcích odborného článku, a to v abstraktech, úvodech a závěrech, které jsou vnímány jako samostatné žánry.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8873-3
Počet stran 191
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8873-2017

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8872-6
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 191
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace