Coherence and Cohesion in English Discourse

Olga Dontcheva-Navrátilová, Renata Jančaříková, Gabriela Miššíková, Renata Povolná
Anotace

Kniha zkoumá koherenci a kohezi jako konstitutivní složky lidské interakce. Autoři chápou subjektivní vnímání smysluplnosti a účelnosti diskurzu (koherenci) jako intepretační dynamický pojem, který je sice těsně spjat, ale který není nezbytně závislý na gramatických a lexikálních vztazích mezi složkami textu (koheze). Různé aspekty koherence a koheze jsou zkoumány v několika typech diskurzu, a to v mluveném, akademickém, politickém, novinovém a literárním diskurzu. Kniha přináší nové pohledy na to, jak může vnímání koherence a koheze ovlivňovat výstavbu diskurzu a jeho interpretaci.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8857-3
Počet stran 166
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8857-2017

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6126-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 166
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky:Koherence a koheze v anglickém diskurzu

Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8857-2017 (1)

1. On Stylometric Features of H. Beam Piper’s Omnilingual
Tomi S. Melka, Michal Místecký
Journal of Quantitative Linguistics  ročník: 27,  číslo: 3,  první strana: 204,  rok: 2020  
https://doi.org/10.1080/09296174.2018.1560698


Podobné publikace