Musica viva in schola XXVII. Sborník konferenčních příspěvků

Ondřej Musil (ed.), Petr Hala (ed.)
Anotace

Sborník příspěvků z jubilejní 30. mezinárodní hudebně pedagogické konference Musica viva in schola navazuje na tradici vydávání konferenčních textů MVIS z minulých let. Příspěvky reagují na aktuální problémy hudební výchovy a oblasti umění a kultury, včetně moderních přístupů ve vzdělávání a výzkumných projektů. Aktuální ročník zaměřuje svoji pozornost vedle uvedeného také na oblast hudebních tradic v hudebním vzdělávání. Mezi autory se objevují jak vědečtí a akademičtí pracovníci, tak i hudební didaktikové, odborníci z praxe a zástupci národních a mezinárodních hudebně výchovných společností.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0028-8
Počet stran 165
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0028-2021

Obecné informace

Klíčová slova Musica viva in schola , hudební výchova , umění a kultura , hudební tradice , vzdělávání , věda a výzkum
Jazyky Čeština, Angličtina, Slovenština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.