Musica viva in schola XXVII. Sborník konferenčních příspěvků

Kapitola

Lidová píseň v současné školní praxi: dílčí výsledky výzkumu o využití lidové písně a folkloru pohledem učitelů hudební výchovy základních a středních škol

Rok vydání: 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0028-2021-6

Abstrakt

Lidová hudba je nesporně významným kulturním bohatstvím, které v sobě skrývá velký didaktický potenciál. Obsahem příspěvku jsou průběžné výsledky výzkumného šetření zaměřujícího se na práci učitelů s lidovou písní ve výuce hudební výchovy na základních a vybraných středních školách. Představeny jsou zde hlavní způsoby využití tohoto tématu v kontextu čtyř základních výukových oblastí (stanovených v RVP) a v dalších hudebních či mezipředmětových tématech a aktivitách. Bližšího zkoumání se poté dostává specifické skupině respondentů, kteří se v dotazníku hlásili k provozování folklorních aktivit. Vyhodnoceny jsou jejich odpovědi týkající se preference, a především využívání lidové hudby v hodinách hudební výchovy. Vše je souběžně porovnáno s odpověďmi zbývajících respondentů, kteří se k angažovanosti ve folkloru nehlásili.

Klíčová slova

lidová hudba, lidová píseň, folklor, výzkum, hudební výchova


Reference

Kučerová, J., Sedláček M., Chloupek T., Křiváková V., Musil O., Ostrý P., Ottová, M., & Rafailov K. (2019). Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice. Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9536-2019