Musica viva in schola XXVII. Sborník konferenčních příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Tento příspěvek se zabývá řadou zpěvníků „Já, písnička“, která představuje nejrozšířenější zpěvník v České republice, a to především jejím prvním dílem, který je vydavatelem určený prvnímu stupni ZŠ. Je zde poukázáno na řadu chyb, nepřesností a dezinformací, které zpěvník obsahuje. Větší zřetel je věnován zpěvnímu rozsahu, který je u řady písní nevhodný. Závěrem je konstatováno, že zpěvník není vhodný jako pomůcka pro výuku hudební výchovy.

Klíčová slova

Já písnička, první stupeň ZŠ, hudební výchova, zpěvník


Reference

Jánský, P. (1993). Já, písnička: zpěvník pro 1.–4. třídu. MUSIC CHEB.

Jánský, P. (1994). Já, písnička: zpěvník pro 1.–4. třídu. MUSIC CHEB.

Kučerová, J. (2002). Výchova k hodnotám hudebně folklorního dědictví ve školách [Disertační práce]. Masarykova univerzita.

Kučerová, J., Sedláček M., Chloupek T., Křiváková V., Musil O., Ostrý P., Ottová, M., & Rafailov K. (2019). Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice. Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9536-2019