Musica viva in schola XXVII. Sborník konferenčních příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Příspěvek seznamuje s hardwarem a softwarem multimediálního učitelského pracoviště a jeho začleněním do výuky hudební výchovy nebo hudební nauky. Zabývá se využitím interaktivních moderních výukových technologií, popisuje možnosti a výhody přídavného hudebního hardwaru jako komfortnějšího vstupu a výstupu pro uživatele – hudebníka. Dále představuje elektronické dokumenty jako zdroje pro tvorbu výukových materiálů, jejich získávání, úpravy a použití, a základní software pro učitelské pracoviště, jeho možnosti a využití již vytvořených výukových lekcí. Závěrem uvádí příklady výukových programů speciálně vytvořených pro výuku hudby (noty, rytmus, intervaly, akordy, stupnice, intonace atd.), notačních programů, programů pro záznam a úpravy hudby a příklady online aplikací, které lze výhodně použít při výuce hudby.

Klíčová slova

hudební výchova, interaktivní výukové technologie, multimediální výuka hudby, multimediální pracoviště učitele hudby


Reference

Promethean Limited (2021). Inspire Download Language. https://support.prometheanworld.com/activinspire-download-cs

Promethean (2021). ActivUcitel. http://www.activucitel.cz/

Midimaster (2021). ScoreTrainer http://www.midimaster.de/indexe.htm

Midimaster (2021). RhythmTrainer http://www.midimaster.de/indexe.htm

EarMaster (2021). EarMaster https://www.earmaster.com/downloads/free-versions.html

Noutee (2021). Noutee https://noutee.cz/

MuseScore (2021). MuseScore https://musescore.com/

Avid (2021). Sibelius https://my.avid.com/get/sibelius-ultimate-trial

Makemusic (2021). Finale https://www.finalemusic.com/free-trial/

Steinberg (2021). Dorico https://www.steinberg.net/dorico/trial/