Musica viva in schola XXVII. Sborník konferenčních příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Začlenění nové klíčové kompetence – digitální – zvedlo silnou vlnu reakcí, většinou nesouhlasných. Právem je kritizována netransparentnost procesu, oslabení oblasti Umění a kultura snížením hodinové dotace na II. stupni ZŠ a v neposlední řadě přehlížení disciplín, které rozvíjejí jiné než technické kompetence. Tento příspěvek lze použít jako argument, že digitální kompetence nemusí být nutně v rozporu s uměleckým vzděláváním a ono snížení hodinové dotace nebylo nutné – obsahy digitálního vzdělávání je možno realizovat i v předmětech oblasti Umění a kultura.

Klíčová slova

ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec, kreativita a fantazie, on-line výuka, technologie, vztahy mezi uměleckými oblastmi, aktivizace žáků