Otevírání ...
Otevírání ...

Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy

Jana Kratochvílová, Hana Horká, Lucie Chaloupková

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-7894-9
 • Formát 176 mm x 250 mm
 • Počet stran 180
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-7895-6
 • Velikost souboru 3.3 MiB
 • Rok vydání 2015

 • Jazyky Čeština

Publikace přináší poznatky k hlubšímu přemýšlení o práci učitele a příp. k (sebe)hodnocení dosavadního učitelského počínání. Pojednává o učiteli v různých rolích, zvláště tvůrce učebního prostředí, diagnostika a autodiagnostika a reflektivního praktika. K stěžejním tématům náleží výukové strategie na podporu diferenciace a individualizace ve výuce a zjišťování výsledků práce žáka a hodnocení jeho individuálního pokroku a pedagogická diagnostika v inkluzivním prostředí třídy. Dále jsou prezentovány výsledky reflexe a sebereflexe účastníků seminářů v rámci projektu „Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání“ a jejich inspirativní příklady z praxe.


Jana Kratochvílová

doc. Mgr. Jana Kratochvílová

Osobní identifikace 37304 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/37304

Vystudovala obor Učitelství 1. stupně základní školy na PdF UP. Po ukončení studia pracovala na ZŠ v Ivančicích- Řeznovicích, poté působila v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Od roku 2001 pracuje na Pedagogické fakultě MU. V oboru pedagogika obhájila na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity disertační práci a absolvovala habilitační řízení. Zabývá se hodnocením a sebehodnocením žáků, pedagogickou diagnostikou, aktivizujícími metodami výuky, zejména výukou projektovou. Výzkumně se v posledních letech věnuje inkluzivnímu vzdělávání a hodnocení, sebehodnocení žáků.

Autorovy publikace

Hana Horká

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Osobní identifikace 2749 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/2749

Vystudovala obory chemie a přírodopis na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde rovněž vykonala rigorózní zkoušku v oboru metodika vyučování chemii. Po ukončení studia učila na základní škole. Studium pedagogiky ukončila na Filozofické fakultě UJEP Brno. V oboru pedagogika obhájila na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity kandidátskou disertační práci a absolvovala habilitační řízení. Od roku 1983 působí na Pedagogické fakultě MU. Doménou odborného zájmu je teorie výchovy. Výzkumně se věnuje problematice biofilní orientace vzdělávání a otázkám utváření hodnotové kompetence v přípravě učitelů.

Autorovy publikace

Lucie Chaloupková

Mgr. Lucie Chaloupková

Osobní identifikace 52296 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/52296

Je absolventkou oborů Sociální pedagogika a poradenství a Pedagogika na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V současnosti působí na Pedagogické fakultě MU na Katedře pedagogiky. Dlouhodobě se věnuje dalšímu vzdělávání učitelů a mentorským aktivitám ve vzdělávání dospělých. Ve výzkumných projektech se zabývá dalším profesním rozvojem pedagogických pracovníků. Je členkou České asociace mentoringu ve vzdělávání a České asociace pedagogického výzkumu.

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Z posluchárny za katedru. Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství
 • Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
 • Studentské profesní praxe – Multikulturní lekce ve školách a v dalších institucích. Výukové materiály
 • Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje
 • Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013
 • Znalostní báze učitelství
 • Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 • Školní vzdělávání. podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky
 • Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy
 • Nabídka publikací MU

  Katalog