Lucie Chaloupková

Je absolventkou oborů Sociální pedagogika a poradenství a Pedagogika na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V současnosti působí na Pedagogické fakultě MU na Katedře pedagogiky. Dlouhodobě se věnuje dalšímu vzdělávání učitelů a mentorským aktivitám ve vzdělávání dospělých. Ve výzkumných projektech se zabývá dalším profesním rozvojem pedagogických pracovníků. Je členkou České asociace mentoringu ve vzdělávání a České asociace pedagogického výzkumu.