Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ. případová studie

Antonín Václavík
Anotace

Práce se zabývá tématem žákovského portfolia. V teoretické části je objasněn konceptuální rámec případové studie. Obsahuje teoretické pohledy na portfolio, základní přístupy k němu a zdůrazňuje témata, která budou základem pro analýzy dat. Definuje výzkumný problém a přínos prací tohoto typu. V empirické části je analyzována metodologie případové studie, jejímž cílem je deskripce práce s portfoliem ve vybraném případu. V rámci empirické části jsou interpretována data tak, aby osvětlila zkoumaný fenomén pro další intenzivnější šetření, nabídla vhled do dalších podobných případů a poskytla inspiraci a zdroje pro další výzkum.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6708-0
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 228
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6822-3
Počet stran 228
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6822-2014

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-6822-2014 (1)

1. Portfolios within the preschool environment
Petra Trávníčková
Journal of Language and Cultural Education  ročník: 8,  číslo: 3,  první strana: 89,  rok: 2020  
https://doi.org/10.2478/jolace-2020-0022


Podobné publikace