Jana Kratochvílová

Vystudovala obor Učitelství 1. stupně základní školy na PdF UP. Po ukončení studia pracovala na ZŠ v Ivančicích- Řeznovicích, poté působila v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Od roku 2001 pracuje na Pedagogické fakultě MU. V oboru pedagogika obhájila na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity disertační práci a absolvovala habilitační řízení. Zabývá se hodnocením a sebehodnocením žáků, pedagogickou diagnostikou, aktivizujícími metodami výuky, zejména výukou projektovou. Výzkumně se v posledních letech věnuje inkluzivnímu vzdělávání a hodnocení, sebehodnocení žáků.