Otevírání ...
Otevírání ...

Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013

Jan Tupý

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-6740-0
 • Formát 158 mm x 225 mm
 • Počet stran 165
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1.
Bibliografická citace

TUPÝ, Jan. Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 165 s. ISBN 978-80-210-6740-0.


E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-6821-6
 • Velikost souboru 8.3 MiB
 • Počet stran 165
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1. elektron.
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-6821-2014
Bibliografická citace

TUPÝ, Jan. Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 165 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 35. ISBN 978-80-210-6821-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6821-2014.


Publikace mapuje tvorbu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání od roku 1989 do první poloviny roku 2013 a usiluje o zobecnění uvedených postupů a zkušeností. Snaží se popsat a zhodnotit vše podstatné, co se při tvorbě kurikulárních dokumentů a standardů dařilo, případně nedařilo. K tomu využívá myšlenky a ukázky z koncepčních a legislativních dokumentů, z oficiálních materiálů MŠMT i dalších institucí, z interních textů kurikulárních ústavů, ze samotných kurikulárních dokumentů i z autentických dobových článků a rozhovorů.


Jan Tupý

Podobné publikace

 • Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
 • Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka. videostudie
 • Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
 • Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy
 • O vzdělávání, o učitelství a tak trochu i o pedagogice. Rozhovory na průsečíku tří generací
 • Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody
 • Studentské profesní praxe – Multikulturní lekce ve školách a v dalších institucích. Výukové materiály
 • Učitel v teorii a praxi
 • Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti
 • Nabídka publikací MU

  Katalog