Otevírání ...
Otevírání ...

Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie

Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková, Olga Hubíková, Zdeňka Dohnalová

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-7864-2
 • Formát 148 mm x 210 mm
 • Počet stran 128
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-7865-9
 • Velikost souboru 0,9 MiB

 • Jazyky Čeština

Publikace je příspěvkem k diskusi o možnostech zajištění sociální pomoci pro seniory v kontextu demografického stárnutí české populace. V první části prezentujeme funkční potenciál a jeho posuzování jako nástroj pro nastavení přiměřené pomoci lidem se sníženou soběstačností. Problematika snížené soběstačnosti je pak nahlížena s využitím kritické gerontologie. Druhá část zahrnuje kapitoly věnované praktickým možnostem snižování rizika sociálně konstruované závislosti, zejména možnosti setrvání seniora v přirozeném prostředí. Pojednáváme zde otázku podpory domácích pečovatelů, otázku technologických inovací a jejich významu pro domácí péči a dále otázku umírání v domácím prostředí. V poslední části diskutujeme potenciál sociální práce pro setrvání seniora v přirozeném prostředí.


Kateřina Kubalčíková

PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Osobní identifikace 6765 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/6765

vystudovala sociologii, sociální politiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, na této fakultě v oboru sociální politika a sociální práce absolvovala doktorské studium. Na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU působí jako odborná asistentka. V pedagogické a výzkumné činnosti se zaměřuje na témata spojená s problematikou sociálních služeb, výkonu sociální práce a poskytování sociální pomoci pro seniory. Podílí se na řešení výzkumných projektů realizovaných na FSS MU a v rámci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i., kde působí jako výzkumná pracovnice brněnského centra. V praxi se dlouhodobě věnuje rozvoji metody komunitního plánování při vytváření místních sítí sociálních služeb. Působí jako členka expertních a poradních týmů pro instituce státní správy a samosprávy.

Autorovy publikace

Jana Havlíková

Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.

vystudovala sociologii, sociální politiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde také v oboru sociologie absolvovala doktorské studium. Působí jako výzkumná pracovnice ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i., výzkumné centrum Brno. Spolupracuje na řešení projektů realizovaných např. Fakultou sociálních studií MU a Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. Zaměřuje se zejména na témata sociální práce v systémech sociální ochrany a sociální služby pro seniory.

Autorovy publikace

Olga Hubíková

Mgr. Olga Hubíková

vystudovala sociologii, sociální politiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Působí jako výzkumná pracovnice ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i., výzkumné centrum Brno. Zaměřuje se především na aplikované kvalitativní výzkumy zaměřené na různé aspekty výkonu sociální práce a poskytování sociálních služeb v ČR. Aktuálně se zabývá zejména problematikou rodinné péče a situací rodinných pečovatelů v kontextu zajištění dlouhodobé péče v ČR a problematikou výkonu sociální práce v agendě příspěvku na péči.

Autorovy publikace

Zdeňka Dohnalová

Mgr. Zdeňka Dohnalová

Osobní identifikace 44672 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/44672

vystudovala pedagogiku a religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, doktorské studium absolvovala v oboru sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií MU, kde pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce. V rámci výuky se věnuje tématům thanatologie, filozofie v sociální práci, etiky v práci s lidmi, praxi a supervizi. Aktivně působí v praxi jako certifikovaná poradkyně pro pozůstalé a supervizorka.

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Evaluační výzkum
 • Living in the Digital Age. Self-presentation, Networking, Playing and Participating in Politics
 • Encyklopedie psychologie práce
 • Naučné stezky: zpracování a hodnocení nepřímých interpretačních programů
 • Games of Life. Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives
 • Encyklopedie psychologie práce, II. díl
 • The Socializing Voyage of the Video Game Player. Growing-up with playing The Sims®
 • Nikdy jsem nebyl podceňovanej. Ze slovenských osad do českých měst za prací. Poválečné vzpomínky
 • Krajinou environmentálních studií II. Populárně-naučné texty vyučujících a studentů
 • Nabídka publikací MU

  Katalog