Jana Havlíková

vystudovala sociologii, sociální politiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde také v oboru sociologie absolvovala doktorské studium. Působí jako výzkumná pracovnice ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i., výzkumné centrum Brno. Spolupracuje na řešení projektů realizovaných např. Fakultou sociálních studií MU a Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. Zaměřuje se zejména na témata sociální práce v systémech sociální ochrany a sociální služby pro seniory.