Zdeňka Dohnalová

vystudovala pedagogiku a religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, doktorské studium absolvovala v oboru sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií MU, kde pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce. V rámci výuky se věnuje tématům thanatologie, filozofie v sociální práci, etiky v práci s lidmi, praxi a supervizi. Aktivně působí v praxi jako certifikovaná poradkyně pro pozůstalé a supervizorka.