Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience

Monika Punová, Jitka Navrátilová, Kateřina Kubalčíková, Zdeňka Dohnalová, Stanislava Ševčíková, Anna Jílková
Anotace

Kniha ,,Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilience" prezentuje nový směr pohledu na přípravu sociálních pracovníků na jejich budoucí profesi. Zatímco dosavadní vzdělávací přístupy kladly důraz na problémy v životech klientů a zaměřovaly výuku směrem k řešení těchto deficitů, autoři monografie nahlížejí na přípravu studentů sociální práce skrze perspektivu silných stránek (Strengths-based Perspective), zvláště pak resilienčního konceptu. Takto zaměřené vzdělávání vychází z předpokladu, že silné stránky klientů se stávají přirozenými zdroji, prostřednictvím nichž mohou dosáhnout požadovaných změn ve své obtížné životní situaci. Tato teoretická východiska umožňují nejenom zásadní změnu v přístupu ke klientům, ale zároveň rozšiřují možnosti, jak připravit studenty na obtíže a náročnost, které s sebou přináší výkon sociální práce. Monografie si klade za cíl odpovědět na otázku: *Jakým způsobem lze v rámci praktického vzdělávání rozvíjet resilienční schopnosti u studentů sociální práce*? Publikace opírající se o řadu a výzkumných poznatků předkládá vybrané teoretické přístupy ke vzdělávání, v rámci nichž identifikujeme možnosti využití konceptu resilience a zároveň ukazujeme praktické aplikace využití toto konceptu na úrovni individuální, skupinové a komunitní sociální práce.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7337-1
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 224
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

E-kniha

ISBN-13 978-80-210-7759-1
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace