Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami

Pavel Navrátil, Monika Punová, Pavel Bajer a kol.
Anotace

Kniha „Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami“ prezentuje výsledky dlouhodobého výzkumu, který si klade za cíl prohlubovat teoretické poznání sociální práce. Studie, kterou představujeme v této monografii, je zaměřena na výzkumnou otázku: „Jak lze používat teorie sociální práce v procesu posouzení životní situace klientů, která je ovlivněna podmínkami pozdní modernity/ postmodernity? Možnostmi využití teorie v procesu posouzení se zabýváme v rámci dvou referenčních témat, která práci propojují a jsou jejím ideovým svorníkem. První z nich se váže na předpoklad, že západní společnosti vstoupily do éry pozdní modernity / postmodernity, kterou nahlížíme jako nejobecnější společenský rámec, v němž se sociální práce nyní realizuje jako specifická společenská aktivita a instituce. Druhým horizontálním tématem je teoretická reflexivita, jejíž možnosti a přínos kriticky hodnotíme.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7504-7
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 379
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7505-4
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Čeština, Angličtina

Podobné publikace