Evropa v mezinárodním měnovém systému

Vladan Hodulák
Anotace

Publikace Evropa v mezinárodním měnovém systému se zkoumá vztah mezi mocí, penězi a státy v mezinárodním prostředí. Hlavní teze, s jejíž jsou v knize interpretovány nejdůležitější milníky postavení Evropy v mezinárodním měnovém systému, je následující. Peníze vznikly jako, a nadále v první řadě jsou, zúčtovací jednotkou, na jejímž základě politická autorita mobilizuje zdroje společnosti za účelem provádění politiky v zájmu této politické autority. Využití peněz soukromým sektorem je do značné míry až odvozeným jevem. Mezi jednotlivými společenskými skupinami uvnitř státu probíhá neustálý boj jednak o výši jejich příspěvku při mobilizaci zdrojů pro veřejný sektor a za druhé o samotné nastavení pravidel domácího peněžního systému.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7908-3
Velikost souboru 5.3 MiB
Počet stran 148
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace