Evropa v mezinárodním měnovém systému

Vladan Hodulák
Anotace

Publikace Evropa v mezinárodním měnovém systému se zkoumá vztah mezi mocí, penězi a státy v mezinárodním prostředí. Hlavní teze, s jejíž jsou v knize interpretovány nejdůležitější milníky postavení Evropy v mezinárodním měnovém systému, je následující. Peníze vznikly jako, a nadále v první řadě jsou, zúčtovací jednotkou, na jejímž základě politická autorita mobilizuje zdroje společnosti za účelem provádění politiky v zájmu této politické autority. Využití peněz soukromým sektorem je do značné míry až odvozeným jevem. Mezi jednotlivými společenskými skupinami uvnitř státu probíhá neustálý boj jednak o výši jejich příspěvku při mobilizaci zdrojů pro veřejný sektor a za druhé o samotné nastavení pravidel domácího peněžního systému.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7908-3
Velikost souboru 5.3 MiB
Počet stran 148
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace