Olga Hubíková

vystudovala sociologii, sociální politiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Působí jako výzkumná pracovnice ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i., výzkumné centrum Brno. Zaměřuje se především na aplikované kvalitativní výzkumy zaměřené na různé aspekty výkonu sociální práce a poskytování sociálních služeb v ČR. Aktuálně se zabývá zejména problematikou rodinné péče a situací rodinných pečovatelů v kontextu zajištění dlouhodobé péče v ČR a problematikou výkonu sociální práce v agendě příspěvku na péči.