Kateřina Kubalčíková

vystudovala sociologii, sociální politiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, na této fakultě v oboru sociální politika a sociální práce absolvovala doktorské studium. Na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU působí jako odborná asistentka. V pedagogické a výzkumné činnosti se zaměřuje na témata spojená s problematikou sociálních služeb, výkonu sociální práce a poskytování sociální pomoci pro seniory. Podílí se na řešení výzkumných projektů realizovaných na FSS MU a v rámci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i., kde působí jako výzkumná pracovnice brněnského centra. V praxi se dlouhodobě věnuje rozvoji metody komunitního plánování při vytváření místních sítí sociálních služeb. Působí jako členka expertních a poradních týmů pro instituce státní správy a samosprávy.