Understanding Care Policies in Changing Times: Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway

Tomáš Sirovátka (ed.), Jana Válková (ed.)
Anotace

Hlavním cílem knihy je prozkoumat, do jaké míry jsou slučitelné strategie sociální politiky užívané v Norsku a v České republice v oblasti péče. Kniha se zaměřuje na dvě oblasti sociálních služeb: na péči o děti a na péči o seniory. Strategie aktérů, kteří formují opatření v těchto oblastech, jsou hodnoceny z perspektivy domácností. Autory mj. zajímá, jak se zatížení zaměstnáním a péčí současně odráží v blahobytu rodin a jakým způsobem rodiny tuto dvojí zátěž řeší – zejména v perspektivě genderově diferencovaných strategií.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8566-4
ISBN-13 koedice (24) 978-80-7325-425-4
Velikost souboru 1.3 MiB
Počet stran 240
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8565-7
ISBN-13 koedice (24) 978-80-7325-424-7
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 240
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina

Podobné publikace