Understanding Care Policies in Changing Times: Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway

Tomáš Sirovátka (ed.), Jana Válková (ed.)
Anotace

Hlavním cílem knihy je prozkoumat, do jaké míry jsou slučitelné strategie sociální politiky užívané v Norsku a v České republice v oblasti péče. Kniha se zaměřuje na dvě oblasti sociálních služeb: na péči o děti a na péči o seniory. Strategie aktérů, kteří formují opatření v těchto oblastech, jsou hodnoceny z perspektivy domácností. Autory mj. zajímá, jak se zatížení zaměstnáním a péčí současně odráží v blahobytu rodin a jakým způsobem rodiny tuto dvojí zátěž řeší – zejména v perspektivě genderově diferencovaných strategií.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8566-4
ISBN-13 koedice (24) 978-80-7325-425-4
Velikost souboru 1.3 MiB
Počet stran 240
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8565-7
ISBN-13 koedice (24) 978-80-7325-424-7
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 240
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace