Interception of Electronic Communications in the Czech Republic and Slovakia

Radim Polčák a kol.
Anotace

Monografie se zabývá právní úpravou odposlechů elektronických komunikací v České republice a na Slovensku. Analyzuje účinnou právní úpravu možnosti provádění odposlechů elektronických komunikací orgány činnými v trestním řízení při odhalování a vyšetřování trestné činnosti policií za účelem plnění zvláštních úkolů vyplývajících ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zpravodajskými službami při plnění jejich úkolů. V pěti kapitolách je postupně popsána struktura právní úpravy odposlechů elektronických komunikací, jsou analyzována ústavněprávní východiska, oprávnění dotčených orgánů veřejné moci na přístup k odposlechům, možnost užití odposlechů během soudního řízení a možnost předávání odposlechů do třetích zemí. Slovenská právní úprava je obsažena formou komparativních poznámek. Monografie se dotýká rovněž tzv. data retention, tedy uchovávání provozních a lokalizačních údajů ze sítí elektronických komunikací a přístupu k nim.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8423-0
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 242
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8684-5
Počet stran 242
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Angličtina

Podobné publikace