Právní aspekty evropských fondů finanční asistence

Nikol Nevečeřalová, Johan Schweigl
Anotace

Předmětem monografie je v posledních letech vysoce aktuální problematika tzv. fondů finanční asistence, které byly v rámci poslední dekády zřizovány na úrovni EU jakožto stabilizační pilíře euroměnového systému. Monografie tak pojednává o právních aspektech těchto fondů. V současné době existují v EU tři hlavní fondy/mechanismy finanční asistence, a to EFSM, EFSF a ESM, které byly vytvořeny v reakci na krizi veřejných financí, resp. platební bilance v eurozóně. V rámci výzkumu, jehož je monografie výstupem, byly použity zejména metody analýzy a komparace, kdy každý z fondů byl analyzován co do okolností vzniku, právní povahy, vnitřní struktury a podmínek, za nichž může dojít k poskytnutí finanční asistence. Autoři se rovněž pokusili o zařazení zkoumaných fondů do systému teorie práva finančního.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9618-9
Počet stran 136
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9617-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 134
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace