Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí

Naděžda Rozehnalová, Klára Drličková, Jiří Valdhans a kol.
Anotace

Cílem této publikace je nabídnout analýzu vybraných ustanovení nového občanského zákoníku, a to z pohledu mezinárodních obchodních transakcí. Smluvní závazkový vztah s mezinárodním prvkem tvoří jádro mezinárodního obchodního práva. Nový občanský zákoník je jedním z pramenů úpravy mezinárodní obchodní transakce. Tento předpis podrobně upravuje podstatné otázky soukromoprávního smluvního vztahu od jeho vzniku až po jeho zánik. Vzhledem k jeho možnému využití je nutné jeho ustanovení analyzovat z pohledu dalších pramenů smluvního práva s mezinárodním prvkem. Cílem publikace je proto nabídnout propojení nového soukromoprávního kodexu na tyto další úpravy, konkrétně Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Principy mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a Principy evropského smluvního práva.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7491-0
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 272
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace