Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí

Naděžda Rozehnalová, Klára Drličková, Jiří Valdhans a kol.
Anotace

Cílem této publikace je nabídnout analýzu vybraných ustanovení nového občanského zákoníku, a to z pohledu mezinárodních obchodních transakcí. Smluvní závazkový vztah s mezinárodním prvkem tvoří jádro mezinárodního obchodního práva. Nový občanský zákoník je jedním z pramenů úpravy mezinárodní obchodní transakce. Tento předpis podrobně upravuje podstatné otázky soukromoprávního smluvního vztahu od jeho vzniku až po jeho zánik. Vzhledem k jeho možnému využití je nutné jeho ustanovení analyzovat z pohledu dalších pramenů smluvního práva s mezinárodním prvkem. Cílem publikace je proto nabídnout propojení nového soukromoprávního kodexu na tyto další úpravy, konkrétně Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Principy mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a Principy evropského smluvního práva.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7491-0
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 272
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace