České právo proti nekalé soutěži v evropském kontextu

Petr Hajn
Anotace

Publikace analyzuje současný stav nekalosoutěžní problematiky, vyvozuje z něj obecné závěry a formuluje hlavní vývojové trendy.

Autor sleduje vývojovou linii přístupů k funkci práva nekalé soutěže, která klade důraz na ochranu spotřebitele. Je nastíněna i diskuse o nové koncepci práva v předmětné materii, v níž jsou uvedeny názory předních zahraničních i českých autorit zabývajících se touto problematikou.

Pozornost se dále zaměřuje na českou a zahraniční rozhodovací praxi, a vývoj českého práva proti nekalé soutěži od doby předválečného Československa po současnost.

Petr Hajn
Autor
Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-5051-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 146
Rok vydání 2010
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace