Právní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů

Matěj Myška
Anotace

Obecným cílem této publikace je podat rámcový přehled o fenoménu data retention formou uceleného odborného textu.

Jsou tedy vymezeny základní pojmy, stručný technický úvod do problematiky, představení významu provozních a lokalizačních údajů a jejich ochrany právem a možnosti legálního prolomení této ochrany.

Autor deklaruje historický přehled vývoje myšlenky blanketního uchovávání provozních a lokalizačních údajů a konkrétní úpravy v evropském právu, zaměřuje se na analýzu, kritiku a obsah samotné směrnice a její kritiku ze strany národních soudů.

Potřebná interpretační a argumentační opora je doložena relevantní judikaturou Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudního dvora pro lidská práva i národních soudů

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6462-1
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 133
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace