Nejen pro válečný konflikt. Právní regulace nebojové činnosti armády v 18.–20. století

Pavel Salák
Anotace

Předložená práce přináší potřebné nové poznatky daného vědeckého oboru, tj. působení armády v nebojové činnosti. Autor shrnuje problematiku pro celou zkoumanou dobu, vedoucí od 18. století až do století 20., včetně potřebného aktuálního zachycení období 21. století. Publikace zahrnuje období Rakouska (císařství), Rakousko-Uherska, Československa (první předmnichovská republika), Č-SR (druhá pomnichovská republika), Protektorátu Čechy a Morava, obnoveného poválečného Československa (tzv. třetí republika), tzv. lidově demokratického Československa po 25. únoru 1948, Československé socialistické republiky (ČSSR), po „sametové revoluci“ vzniklé České a Slovenské Federativní republiky (ČSFR).

Pavel Salák
Autor
Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6519-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 220
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace