Ekonomická analýza civilního práva

Marcela Fryštenská
Anotace

Záměrem monografie je seznámit čtenáře s mezioborovou disciplínou ekonomická analýza práva, a to na poli práva civilního (rodinné právo, smluvní právo, vlastnické právo, závazky z deliktu, pracovní právo, procesní právo) a představit ekonomickou analýzu jako jednu z metod právní interpretace, jejímž měřítkem jsou náklady a užitek. Monografie by měla přispět ke zdůvodnění toho, proč je pro právníka užitečné seznámit se s teoriemi mikroekonomie.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7880-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 316
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace