Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu

Miloš Večeřa, Martina Urbanová a kol.
Anotace

Monografie se snaží vyplnit potřebu analýzy právního vědomí zachycením dosavadních přístupů k problematice právního vědomí a poskytnutím přehledu o vybraných empirických studiích právního vědomí prováděných v zahraniční. K českým reáliím se vztahuje zejména empirická sonda mapující vnímání nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. vybranými sociálními skupinami za použití kvantitativní i kvalitativní metodologie. Snahou autorů monografie je nasměrovat pozornost právnické i ostatní veřejnosti na problematiku právního vědomí společnosti a přispět tak ke zvýšení zájmu o právní vědomí a jeho empirické zachycení.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7783-6
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 196
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace