Veřejné licence

Matěj Myška
Anotace

Publikace se věnuje právním aspektům veřejných licencí v českém právním řádu a v komparativním pohledu. Nejprve představuje samotný pojem veřejné licence, ideová východiska veřejných licencí a jejich historický vývoj. V obecné části jsou diskutovány právní otázky společné veřejným licencím, které souvisí s právní povahou, uzavíráním, obsahem a jejich vymáháním. Ve zvláštní části jsou pak adresovány specifické otázky vyvstávající při aplikaci veřejných licencí v akademické praxi, distribuci software, kolektivní správě práv a konečně při využívání informací veřejné správy.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7538-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 252
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace