Veřejné licence

Matěj Myška
Anotace

Publikace se věnuje právním aspektům veřejných licencí v českém právním řádu a v komparativním pohledu. Nejprve představuje samotný pojem veřejné licence, ideová východiska veřejných licencí a jejich historický vývoj. V obecné části jsou diskutovány právní otázky společné veřejným licencím, které souvisí s právní povahou, uzavíráním, obsahem a jejich vymáháním. Ve zvláštní části jsou pak adresovány specifické otázky vyvstávající při aplikaci veřejných licencí v akademické praxi, distribuci software, kolektivní správě práv a konečně při využívání informací veřejné správy.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7538-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 252
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace