Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu aneb Vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě

David Čep
Anotace

V předkládané monografii se autor zabývá velice specifickou, avšak zároveň stěžejní, oblastí trestní odpovědnosti právnických osob. Jsou to totiž v prvé řadě členové statutárních orgánů právnických osob, jejichž protiprávní činy – mimo jiné i proto, že právě jim primárně náleží oprávnění za právnickou osobu jednat navenek – často představují pomyslný spouštěč právního posouzení, které může vyústit až v závěr o trestní odpovědnosti konkrétní právnické osoby. Tím se však role členů statutárního orgánů v rovině základů kolektivní trestněprávní odpovědnosti rozhodně nevyčerpává. Vzhledem k tomu, že tito disponují zároveň řadou oprávnění zaměřených dovnitř právnické osoby, je jednou z možných podmínek trestní odpovědnosti právnické osoby založené protiprávním činem jejího zaměstnance i určitá participace členů statutárního orgánu na jeho spáchání. V této monografii proto přibližuji problematiku konstrukce trestného činu právnické osoby založeného na vytýkatelnosti (přičitatelnosti lato sensu), a to s důrazem na postavení člena statutárního orgánu v rovině základů kolektivní trestněprávní odpovědnosti. Zvláště se pak zaměřuji na pojmenování, vyhodnocení a návrhy řešení vybraných otázek jako jsou např. vazba dané konstrukce na soukromoprávní úpravu a problémy s ní spojené, konstrukce jednotlivých podmínek vytýkatelnosti, či problematika zavinění právnické osoby. Předkládaná řešení pak formuluji tak, aby v co nejvyšší míře přispívala k naplňování účelu trestního řízení (§ 1 odst. 1 TrŘ).

David Čep
Autor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9707-0
Počet stran 253
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9706-3
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 253
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace