Data Retention Reloaded: zkušenosti, problémy a aplikační praxe. Sborník z workshopu, konaném dne 23. 4. 2013 v Brně jako součást řešení projektu Právo do praxe, praxe do práva

Matěj Myška (ed.)
Anotace

Sborník se zaměřuje na kontroverzní problematiku uchovávání provozních a lokalizačních údajů (neboli „data retention“), jak je stanoveno Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/24/. Příspěvky v něm publikované byly předneseny v rámci expertního workshopu Data retention reloaded pod názvem Zkušenosti, problémy a aplikační praxe, konaném dne 23. 4. 2013 v Brně. Vydání sborníku je součástí řešení projektu Právo do praxe, praxe do práva – partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe (CZ.1.07/2.4.00/31.0146). Diskusní příspěvky pak doplňují další relevantní materiály a rozhodnutí příslušných národních ústavních soudů.

Matěj Myška
Editor
Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6722-6
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 230
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace