Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti. (Analýza rozhodnutí dle nařízení Brusel Ibis)

Tereza Kyselovská, Naděžda Rozehnalová a kol.
Anotace

Tato publikace se zabývá analýzou rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie vztahující se k interpretaci termínů použitých v Nařízení Brusel Ibis (resp. Bruselské úmluvě a Nařízení Brusel I) v části týkající se uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí. Tato monografie je sice vytvořena jako samostatná, nicméně úzce tematicky navazuje na monografii ROZHODOVÁNÍ SOUDNÍHO DVORA EU VE VĚCECH PŘÍSLUŠNOSTI (ANALÝZA ROZHODNUTÍ DLE NAŘÍZENÍ BRUSEL Ibis) autorů ze stejné katedry – Katedry mezinárodního a evropského práva PrF MU. Tuto monografii tak lze chápat jako ve své podstatě přímo navazující na dílo sesterské. Publikace je určena nejen pro výzkumné a teoreticko-pedagogické účely, ale také pro aplikační praxi.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7770-6
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 512
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace