Ochrana soukromí versus svoboda projevu médií

Lucia Kováčová, Lucie Nechvátalová, Štěpán Výborný
Anotace

Svoboda projevu médií a právo na soukromí jsou základní hodnoty demokracie. Předkládaná publikace tak hodnotí svobodu projevu a právo na soukromí v jejich ústavně-právních souvislostech a nabízí příklady z různých právních odvětví, které ve své podstatě mají za cíl chránit soukromí rozličných osob.

Rozebírána je dále otázka internetu jako prostoru bez přesně vymezených státních hranic s vědomím, že ochrana soukromí a svoboda projevu ve virtuálním světě není problematikou jednoho státu.

Pozornost je rovněž věnována mezinárodním organizacím, jejichž činnost může mít vliv na hmotněprávní obsah svobody projevu a práva na soukromí. Konkrétně se autoři zaměřili na činnost Organizace spojených národů (a jejího Výboru OSN pro lidská práva), Rady Evropy (a jejího Evropského soudu pro lidská práva) a na činnost Evropské unie (a jejího Soudního dvora Evropské unie).

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6521-5
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 182
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace