Odpovědnost v insolvenčním právu

Kristýna Fronc Chalupecká, Damian Czudek
Anotace

Publikace je zaměřena na problematiku finančních vztahů a úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. Řešen je tedy vztah insolvečního řízení a fiskální části finančního práva (zejména práva daňového), ale taktéž střet s právem bilančním a právem finančních institucí.

Publikace je obohacena o poznatky praktické, které mohu být přínosem nejen pro studenty PrF MU, ale i širší odbornou veřejnost.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6567-3
Formát 148 mm×210 mm
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace