Vývoj a postavení pracovního práva jako soukromoprávního odvětví

Jaroslav Stránský
Anotace

Práce se zabývá vztahem pracovního práva k soukromému právu a vývojem tohoto vztahu. České soukromé právo prošlo v souvislosti s rekodifikací významnými změnami. Základním východiskem nového soukromého práva se stala autonomie vůle. Jedním z cílů první části práce je zodpovězení otázky, zda má být pracovní právo považováno za soukromoprávní disciplínu. Druhá část byla zaměřena na vývoj a kontext vztahu mezi pracovním právem a soukromým právem, a to zejména v průběhu posledních třiceti let. Třetí část práce navazuje na názor vyslovený v první části, podle něhož musí být pracovní právo považováno za součást soukromého práva. Zabývá se těmi aspekty úpravy pracovněprávních vztahů, které se odchylují od základních principů soukromého práva.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7500-9
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 236
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace