Efektivnost využívání strukturálních fondů Evropské unie: vybrané právní aspekty

Tomáš Svoboda a kol.
Anotace

Publikace se – z pohledu veřejného práva – zabývá problematikou využívání strukturálních fondů Evropské unie územními samosprávnými celky jakožto specifickými veřejnoprávními subjekty. Problematika využívání strukturálních fondů je v současném hlavním českém politickém diskursu předkládána značně nekriticky, když je důraz kladen především na hledisko podílu úspěšného čerpání. Nicméně z pohledu práva (zejména problematiky tzv. veřejného majetku) lze za významná hlediska považovat také hlediska účelnosti a hospodárnosti využívání poskytovaných finančních prostředků. Způsob, jakým je podpora ze strukturálních fondů využívána, přitom v rozhodující míře ovlivňují samy členské státy Evropské unie. Stěžejní otázkou, kterou si publikace klade, je, zda současný právní rámec využívání strukturálních fondů v České republice nepředstavuje z pohledu účelného a hospodárného využívání strukturálních fondů EU určitá rizika. A pokud ano, zda lze tato rizika kompenzovat jinými právními mechanismy, jako je např. veřejná kontrola či uplatnění některých specifických veřejnoprávních deliktů.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8427-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 150
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace