Efektivnost využívání strukturálních fondů Evropské unie: vybrané právní aspekty

Tomáš Svoboda a kol.
Anotace

Publikace se – z pohledu veřejného práva – zabývá problematikou využívání strukturálních fondů Evropské unie územními samosprávnými celky jakožto specifickými veřejnoprávními subjekty. Problematika využívání strukturálních fondů je v současném hlavním českém politickém diskursu předkládána značně nekriticky, když je důraz kladen především na hledisko podílu úspěšného čerpání. Nicméně z pohledu práva (zejména problematiky tzv. veřejného majetku) lze za významná hlediska považovat také hlediska účelnosti a hospodárnosti využívání poskytovaných finančních prostředků. Způsob, jakým je podpora ze strukturálních fondů využívána, přitom v rozhodující míře ovlivňují samy členské státy Evropské unie. Stěžejní otázkou, kterou si publikace klade, je, zda současný právní rámec využívání strukturálních fondů v České republice nepředstavuje z pohledu účelného a hospodárného využívání strukturálních fondů EU určitá rizika. A pokud ano, zda lze tato rizika kompenzovat jinými právními mechanismy, jako je např. veřejná kontrola či uplatnění některých specifických veřejnoprávních deliktů.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8427-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 150
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace