Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy

Kateřina Ronovská
Anotace

Ačkoli bylo možno soukromé dárcovství prostřednictvím nadací pozorovat v celé řadě zemí Evropy již od středověku, v posledním desetiletí lze zaznamenat rychlý rozvoj nadačního sektoru i zvýšený zájem o něj. I když mají nadace společné historické kořeny, právní úprava nadačního práva se v jednotlivých evropských zemích vyvinula do širokého spektra nejrůznějších podob a pojetí.

Autorka zpracovala danou problematiku využitím metody analyticko-deskriptivní, zejména k charakteristice nadací, jako subjektů práva a jejich specifik v jednotlivých analyzovaných pramenech ve vztahu k výkladu těchto pramenů, nastínění jejich společných znaků, odlišností, apod. Částečně je provedeno srovnání české právní úpravy s návrhem statutu Evropské nadace i s právní úpravou celé řady evropských zemí.

Publikace je zpracována v rámci výzkumného záměru Právnické fakulty MU „Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004“

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-4980-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 137
Rok vydání 2009
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace