České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí (vybrané problémy)

Vladimír Kratochvíl
Anotace

Literární zpracování otázek o základních problémech procesu evropeizace vnitrostátního trestního práva hmotného a procesního je dnes již téměř nepřehledné, jak na úrovni národní, tak zejména mezinárodní. Publikace zahrnuje v rámci struktury díla „vybrané otázky“ dané problematiky, které umožňují soustředit se jenom na některé klíčové otázky a těm je dále věnována pozornost.

Postavení a fungování českého trestního práva hmotného a procesního ve vztahu k mezinárodně právnímu systému Rady Evropy a zejména pak i právnímu systému Evropského společenství je předmětem analýzy z hlediska samotných pramenů českého trestního práva hmotného a procesního, trestněprávních funkcí, základních zásad a trestněprávních institutů, s nimiž tato odvětví práva operují.

Publikace je zpracována v rámci výzkumného záměru Právnické fakulty MU „Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004“.

Více informací

CD

Počet stran 100
Rok vydání 2009
Pořadí vydání 1.

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-4982-6
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 181
Rok vydání 2009
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace