České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí (vybrané problémy)

Vladimír Kratochvíl
Anotace

Literární zpracování otázek o základních problémech procesu evropeizace vnitrostátního trestního práva hmotného a procesního je dnes již téměř nepřehledné, jak na úrovni národní, tak zejména mezinárodní. Publikace zahrnuje v rámci struktury díla „vybrané otázky“ dané problematiky, které umožňují soustředit se jenom na některé klíčové otázky a těm je dále věnována pozornost.

Postavení a fungování českého trestního práva hmotného a procesního ve vztahu k mezinárodně právnímu systému Rady Evropy a zejména pak i právnímu systému Evropského společenství je předmětem analýzy z hlediska samotných pramenů českého trestního práva hmotného a procesního, trestněprávních funkcí, základních zásad a trestněprávních institutů, s nimiž tato odvětví práva operují.

Publikace je zpracována v rámci výzkumného záměru Právnické fakulty MU „Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004“.

Více informací

CD

Počet stran 100
Rok vydání 2009
Pořadí vydání 1.

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-4982-6
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 181
Rok vydání 2009
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace