Nestátní subjekty v definici uprchlíka

David Kosař
Anotace

Autor si za cíl knihy vytýčil posoudit, zda spadá pronásledování vycházející od nestátních subjektů pod pojem „pronásledování“ v souladu se Ženevskou Úmluvou 1951; posoudit, nakolik kvalifikační směrnice uspěla při zpřesňování a sjednocování výkladu jednotlivých prvků pojmu „pronásledování“ a do jaké míry to ovlivnilo rozhodovací praxi; kriticky posoudit současnou evropskou rozhodovací praxi, která namísto nestátních původců pronásledování přichází s restriktivní interpretací „možnosti vnitřního útěku“ či stanoví nepřiměřeně nízké standardy pro „úroveň ochrany v zemi původu“; a zaměřit se na nový „fenomén“ uprchlického práva, který přináší kvalifikační směrnice, a to otázku „nestátních poskytovatelů ochrany“ (non-state actors of protection).

David Kosař
Autor
Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6463-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 169
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace