Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí

Ilona Jančářová, Ivana Průchová, Jakub Hanák a kol.
Anotace

Publikace analyzuje právní prostředky sloužící k vytvoření rovnováhy mezi právem na realizaci vlastnických a podnikatelských oprávnění a povinnostmi, které musí vlastníci a podnikatelé při svých aktivitách dodržovat, a to jak z pohledu ústavněprávních východisek, tak z pohledu jejich projevů v rovině podústavního práva (z hlediska hmotně právního i z hlediska procesně právního).

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7951-9
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 452
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace