České stavební právo v evropském kontextu

Karel Marek, Petr Průcha
Anotace

Tato publikace reaguje na aktuální otázky stavebního práva tak, jak je odráží současná platná právní úprava, a to jednak v oblasti správního práva, a dále pak v oblasti obchodního práva. Zaměřuje se přitom svou povahou na základní otázky úpravy a jejich přiblížení čtenáři v rámcově uceleném pohledu.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-4958-1
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 452
Rok vydání 2009
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace