Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví

Eva Večerková, Markéta Selucká, Jana Dudová, Martina Urbanová a kol.
Anotace

Ochrana spotřebitele patří k nejmodernějším trendům současného práva de lege lata (českého i unijního práva), ať už jde o ochranu prosazovanou veřejným právem či právem soukromým. Tato publikace se zabývá ochranou spotřebitele se zvláštním přihlédnutím k jeho zdraví z hlediska soukromoprávního, veřejnoprávního a sociologického. Každému z těchto hledisek je věnována samostatná kapitola.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8050-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 300
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace