Making Sense of Human Rights Commitments: A Study of Two Emerging European Democracies

Hubert Smekal, Katarína Šipulová, Ivo Pospíšil, Jozef Janovský, Petr Kilian
Anotace

Otázka, proč státy přistupují k mezinárodním smlouvám o lidských právech, zůstává předmětem diskuze v politické i právní vědě. Ve snaze nalézt odpověď na tento výzkumný problém bylo předloženo mnoho různých hypotéz, z nichž některé vycházejí z obsahu uzavíraných smluv (z povahy chráněného práva nebo ze síly kontrolního mechanismu), zatímco jiné se zaměřují na vnější faktory (přistoupení ke smlouvě je vysvětlováno tlakem mezinárodního společenství či domácí politické scény). Empirické důkazy k podpoře těchto teorií jsou však mnohdy ne zcela přesvědčivé, a důvody, proč státy podepisují a ratifikují mezinárodní úmluvy o lidských právech, tak zůstávají nejasné. Naším cílem je přispět do této vědecké diskuze novým detailním zkoumáním praxe přistupování k mezinárodním lidskoprávním úmluvám na případu dvou postkomunistických států – České republiky a Slovenska –, jakož i jejich společných předchůdců: nedemokratického Československa a transformací procházející Československé federativní republiky. Ačkoli si Česká republika a Slovensko prošly velmi podobným mezinárodním vývojem, utvářeným takřka totožnými stimuly i překážkami, vývoj vnitrostátní se po rozpadu federace v obou zemích značně lišil, což pro zkoumání slibuje plodnou „laboratoř“.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8435-3
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 314
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8685-2
Počet stran 314
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Porozumění mezinárodním lidskoprávním závazkům: Studie dvou nových evropských demokracií

Podobné publikace