Nestátní právo v oblasti mezinárodního obchodu aneb ke konceptu Lex Mercatoria 21. století

Naděžda Rozehnalová, Lukáš Grodl, Jiří Valdhans
Anotace

Oblast mezinárodního obchodního styku (resp. ekonomického styku) je oblastí, v níž se výrazně uplatňují tzv. nestátní prostředky právní regulace - z jiného pohledu soft law - tedy prostředky vytvářené mimo legislativní činnost státu či států. Poslední desetiletí přinášejí nový rozměr diskusí. Profilují se jak doktríny na úrovni mezinárodního práva soukromého, tak diskuse na úrovni procesního uchopení v rámci rozhodčího řízení, případně doktríny obhajující plnou autonomii na právu státu. Diskuse je v posledních dvou letech vedena na oboru mezinárodního práva soukromého a obchodního, tj. hodnocení stávajících doktrín a rozhodovací praxe zejména rozhodčích soudů, dvěma rozdílnými pohledy: pohledem integračním, umisťujícím tyto prostředky jako jednotlivé regulační nástroje do rámce pozitivních úprav a těmi také ohraničující autonomii spíše jednotlivých prostředků; a pohledem transnacionálním, odpoutávajícím tyto prostředky od jednotlivých národních úprav, resp. i hmotněprávních nadnárodních úprav.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0246-6
Počet stran 420
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0246-2022

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0245-9
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 420
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Reference

ALI, S. Transnational Commercial Law of Arbitration – Developments and Controversies. In: ZUMBANSEN, P. (ed.). Oxford Handbook of Transnational Law. Oxford: Oxford University Press, 2020, s. 437–468. DOI https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197547410.013.20

ANDEREGG, K. Ausländische Eingriffsnormen im internationalen Vertragsrecht: Projektstudie II zum Internationalen Wirtschaftsrecht. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1989, 216 s.

ANDERSON, N. C. Awards According to the Length of an Arbitrator’s Foot? Equity Clauses, Amiable Composition and Awards Made Ex Aequo et Bono. LLM research paper. Victoria University of Wellington, Law Faculty, 2005, 62 s.

ANDRLE, P. Dokumentární akreditiv v praxi. Praha: Grada, 2020, 207 s.

ARBITRATION INSTITUTE OF THE STOCKHOLM CHAMBER OF COMMERCE. Stockholm Arbitration Report 2002:1. Stockholm: Juris Publishing, 2002, 250 s.

AUDIT, B. The Vienna Sales Convention and the Lex Mercatoria. In: CARBONNEAU, T. E. (ed.). Lex Mercatoria and Arbitration: A Discussion of the New Law Merchant. New York: Juris Publishing, 1998, s. 173–194.

BAKER, J. Sources of English Legal History: Private Law to 1750. Oxford: Oxford University Press, 2010, 830 s.

BARTY-KING, H. Food for Man and Beast: The Story of the London Corn Trade Association, the London Cattle Food Trade Association and the Grain and Feed Trade Association 1878–1978. London: Hutchinson Benham, 1978, 107 s.

BASEDOW, J. The Law of Open Societies: Private Ordering and Public Regulation in the Conflict of Laws. Leiden: Brill Nijhoff, 2015, 634 s. DOI https://doi.org/10.1163/9789004296800

BASEDOW, J., KONO, T., METZGER, A. (eds.) Intellectual Property in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition and Enforcement in Judgments in Europe, Japan and the US. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010, 404 s. DOI https://doi.org/10.1628/978-3-16-151296-4

BASILE, M. E. (ed.). Lex Mercatoria & Legal Pluralism: A Late Thirteenth-Century Treatise & Its Afterlife. Cambridge: Ames Foundation, 1998, 212 s.

BĚLOHLÁVEK, A. J. Application of Law in Arbitration, Ex Aequo et Bono and Amiable Compositeur. In: BĚLOHLÁVEK, A. J., ROZEHNALOVÁ, N. (eds.). Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. New York: JurisNet, LLC, 2013, roč. 3, s. 25–51.

BĚLOHLÁVEK, A. J. Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2004, 679 s.

BĚLOHLÁVEK, A. J. Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo. Praha: C. H. Beck, 2008, 2190 s.

BĚLOHLÁVEK, A. J. Rome Convention – Rome I Regulation. Huntington: Juris Publishing, 2010, 3086 s.

BĚLOHLÁVEK, A. J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012, 1776 s.

BENSON, B. L. The Law Merchant’s Story: How Romantic Is It? In: CALLIES, G. P., ZUMBANSEN, P. (eds.). Law, Economics and Evolutionary Theory. Cheltenham: Edward Elgar, 2011, s. 68–87.

BERG, A. J. van den. Yearbook Commercial Arbitration Volume XV. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 1990, 770 s.

BERG, A. J. van den. Yearbook Commercial Arbitration Volume XX. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 1995, 1136 s.

BERG, A. J. van den. Yearbook Commercial Arbitration Volume XXI. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 1996, 944 s.

BERG, A. J. van den. Yearbook Commercial Arbitration Volume XXIX. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2004, 1440 s.

BERG, A. J. van den. Yearbook Commercial Arbitration Volume XXXII. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2008, 1328 s.

BERG, A. J. van den. International Arbitration 2006: Back to Basics? Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007, 957 s.

BERGER, K. P. International Economic Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 1993, 984 s.

BERGER, K. P. The Creeping Codification of the New Lex Mercatoria. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2010, 464 s.

BERMAN, J. H. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge: Harvard University Press, 1983, 672 s.

BEWES, W. A. The Romance of the Law Merchant: Being an Introduction to the Study of International and Commercial Law With Some Account of the Commerce and Fairs of the Middle Ages. London: Sweet & Maxwell, 1923, 148 s.

BICKLEY, F. B. (ed.). The Little Red Book of Bristol. Bristol: Authority of the Council of the City and County of Bristol, 1900, 248 s.

BINDER, P. International Commercial Arbitration and Mediation in UNCITRAL Model Law Jurisdictions. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2019, 1092 s.

BLACKSTONE, W. Commentaries on the Laws of England. A Fascimile of the First Edition of 1765–1769. Volume I Of the Rights of Persons. Chicago: The University of Chicago Press, 1979, 496 s. DOI https://doi.org/10.7208/chicago/9780226163277.001.0001

BLAUROCK, U. The Law of Transnational Commerce. In: FERRARI, F. (ed.). The Unification of International Commercial Law. Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1998, s. 9–27.

BLESSING, M. Regulations in Arbitration Rules on Choice of Law. In: BERG, A. J. van den. (ed.). Planning Efficient Proceedings, The Law Applicable in International Arbitration X, Vienna, 1994. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 1994, s. 391–446.

BOGGIANO, A. International Standard Contracts: A Comparative Study. In: Recueil des cours 1982. Vol. 170. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1982, s. 9–114.

BOGGIANO, A. Derecho internacional privado. Tomo III. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1988.

BOGGIANO, A. International Standard Contracts: The Price of Fairness. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1991, 339 s.

BONELL, M. J. An International Restatement of Contract Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 708 s.

BOOYSEN, H. Principles of International Trade Law as a Monistic System. Interlegal, 2007.

BORN, G. B. International Commercial Arbitration. Volume II. Austin: Wolters Kluwer, 2009, s. 1740–3303.

BORN, G. B. International Commercial Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014, 4408 s.

BORN, G. B. International Commercial Arbitration. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2021, 4870 s.

BRIGGS, A. The Conflict of Laws. Oxford: Oxford University Press, 2013, 416 s.

BŘÍZA, P. et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 768 s.

BŘÍZA, P. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. Praha: C. H. Beck, 2012, 328 s.

CALLÉ, P. (ed.). Code de procédure civile. Annoté. Paris: Dalloz, 2021, 3570 s.

CARBONNEAU, T. E. Lex Mercatoria and Arbitration: A Discussion of the New Law Merchant. The Hague: Kluwer Law International, 1998, 296 s.

CARON, D. D., CAPLAN, L., PELLONPÄÄ, M. The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2006, 1066 s. DOI https://doi.org/10.1093/law:iic/9780199297597.book.1

CASTEL, J.-G. Canadian Conflict of Laws. Toronto: Butterworths, 1997, 738 s.

CIHELKOVÁ, E. et al. Regionalismus a multilateralismus. Základy nového světového obchodního řádu? Praha: C. H. Beck, 2010, 373 s.

CISG ADVISORY COUNCIL. CISG-AC Opinion No. 7, Exemption of Liability for Damages under Article 79 of the CISG. Wuhan: CISG Advisory Council, 2007, 14 s.

CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts. The Hague: The Hague Conference on Private International Law, 2015, 81 s.

CORDERO-MOSS, G. Limitations on Party Autonomy in International Commercial Arbitration. In: Recueil des cours 2014. Vol. 372. Leiden: Brill Nijhoff, 2015, s. 129–326.

CRAIG, W. L., PARK, W. W., PAULSONN, J. International Chamber of Commerce Arbitration. Dobbs Ferry: Oceana Publications, Inc., 2000, 970 s.

CRANSTON, R. The Rise and Rise of Standard Form Contracts: International Commodity Sales 1800–1970. In: CRANSTON, R., RAMBERG, J., ZIEGLER, J. (eds.). Commercial Law Challenges in the 21st Century: Jan Hellner in Memoriam. Uppsala: Iustus, 2007, s. 11–71.

DAJCZAK, W., GIARO, T., LONGSCHAMPS DE BÉRIER, F. Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, 626 s.

DALHUISEN, J. Dalhuisen on Transnational Comparative, Commercial, Financial and Trade Law. Oxford: Hart Publishing, 2010, 1080 s.

DASSER, F. Internationale Schiedsgerichte und lex mercatoria: Rechtsvergleichender Beitrag zur Diskussion über ein nicht-staatliches Handelsrecht. Zürich: Schulthess Polygraphischer Verlag, 1989, 408 s.

DERAINS, Y., SCHWARTZ, E. A. A Guide to the ICC Rules of Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 2005, 624 s.

DERAINS, Y. State Courts and Arbitrators. In: ICC. Special Supplement 1999: Arbitration in the Next Decade: Proceedings of the International Court of Arbitration’s 75th. Paris: ICC, 1999, s. 17–44.

DOORMAAL, J. van.Nonlegal Sanctioning in Private Legal Systems. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2021, 518 s.

DREYFUSS, R. The American Law Institute Project on Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes. In: LEIBLE, S., OHLY, A. (eds.). Intellectual Property and Private International Law. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, 270 s.

DROBNIG, U. Sammlung der deutschen Entscheidungen zum interzonalen Privatrecht 1960–1961. Berlin: Walter De Gruyter, 1964, 682 s.

EECHOUD, M. van. Choice of Law in Copyright and Related Rights: Alternatives to the Lex Protectionis. The Hague: Kluwer Law International, 2003, 288 s.

EHRLICH, E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. New Brunswick: Transaction Publishers, 2002, 608 s.

ELCIN, M. Lex Mercatoria in International Arbitration Theory and Practice. Florence: European University Institute, 2012, 474 s.

ERDEM, H. E. The Role of Trade Usage in ICC Arbitration. In: LÉVY, L., DERAINS, Y. (eds.). Liber amicorum en l’honneur de Serge Lazareff. Paris: Editions A. Pedone, 2011, s. 247–265.

EUROPEAN MAX PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY. Conflict of Laws in Intellectual Property. The CLIP Principles and Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2013, 507 s.

FADLALLAH, I., HASCHER, D. Les grandes décisions du droit de l’arbitrage commercial. Paris: Dalloz, 2019, 390 s.

FERRARI, F. (ed.). Rome I Regulation: Pocket Commentary. Munich: Sellier European Law Publishers, 2015, 533 s. DOI https://doi.org/10.1515/9783866539785

FERRARI, F., CORDERO-MOSS, G. Iura Novit Curia in International Arbitration. Huntington: Juris, 2018, 534 s.

FERRARI, F., SILBERMAN, L. Getting to the Law Applicable to the Merits in International Arbitration and the Consequences of Getting It Wrong. In: FERRARI, F., KRÖLL, S. (eds.). Conflict of Laws in International Arbitration. New York: New York University, 2019, s. 257–324.

FERRARI, F. Hadley v Baxendale v Foreseeability under Article 74 CISG. In: SAIDOV, D., CUNNINGTON, R. (eds.). Contract Damages: Domestic and International Perspectives. Oxford: Hart Publishing, 2008, s. 305–328.

FERRARI, F., LEIBLE, S. (eds.). Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe. Munich: Sellier European Law Publishers, 2009, 377 s. DOI https://doi.org/10.1515/9783866538573

FOUCHARD, P. L‘arbitrage commercial international. Paris: Dalloz, 1965, 611 s.

FRY, J., GREENBERG, S., MAZZA, F. The Secretariat’s Guide to ICC Arbitration. Paris: International Chamber of Commerce, 2012, 524 s.

GAILLARD, E., SAVAGE, J. (eds.). Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 1999, 1280 s.

GAILLARD, E. The Role of the Arbitrator in Determining the Applicable Law. In: NEWMAN, L. W., HILL, R. D. (eds.). The Leading Arbitrator’s Guide to International Arbitration. New York: JurisNet, LLC, 2004, s. 185–216.

GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, 341 s.

GIRSBERGER, D., GRAZIANO, T., NEELS, J. L. Choice of Law in International Commercial Contracts: Global Perspectives on the Hague Principles. Oxford: Oxford University Press, 2021, 1251 s.

GOLDMAN, B. Forum Internationale: Lex Mercatoria. Deventer: Kluwer Law International, 1984, 24 s.

GOLDMAN, B. The Applicable Law: General Principles of Law – The Lex Mercatoria. In: LEW, D. M. J. (ed.). Contemporary Problems in International Arbitration. London: School of International Arbitration, Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary College, 1986, s. 113–125.

GOLDMAN, M. B. Introduction. In: CARBONNEAU, T. E. (ed.). Lex Mercatoria and Arbitration: A Discussion of the New Merchant Law. New York: Transnational Juris Publications, 1990, 296 s.

GOLDŠTAJN, A. Chapter 3. In: ŠARČEVIĆ, P., VOLKEN, P. (eds.). International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures. Dobbs Ferry: Oceana Publications, 1986, s. 55–110.

GRIGERA NAÓN, H. A. Choice-of-Law Problems in International Commercial Arbitration. In: Recueil des cours 2001. Vol. 289. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2001, s. 9–396.

GRIVALSKÁ, A. Rozhodčí řízení v České republice. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015, 98 s.

GRODL, L. International Perspective on Party Autonomy in Contractual Choice of Law. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019, 103 s.

GRODL, L. Should the Discussion on Whether Non-state Law Might Be Elected as the Governing Law of Contract Be Silenced Forever? In: ROZEHNALOVÁ, N. (ed.). Universal, Regional, National – Ways of Development of Private International Law in 21st Century. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 81–99. DOI https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9497-2019-4

GUTTERIDGE, H. C. Comparative Law. An Introduction to the Comparative Method of Legal Study and Research. Cambridge: Cambridge University Press, 1949, 226 s.

HABICHT, M. Le pouvoir du juge international de statuer „ex aequo et bono”. In: Recueil des cours 1934. Vol. 49. Paris: Libraire du Recueil Sirey, 1934, s. 277–371.

HAYWARD, B. Conflict of Laws and Arbitral Discretion: The Closest Connection Test. Oxford: Oxford University Press, 2017, 319 s.

HAYWARD, B. Paying Attention to Choice of Law in International Commercial Arbitration – or – Why the Conflict of Laws Always Matters. In: DOUGLAS, M., BATH, V., KEYES, M., DICKINSON, A. (eds.). Commercial Issues in Private International Law. Oxford: Hart Publishing, 2019, s. 151–174. DOI https://doi.org/10.5040/9781509922901.ch-007

HERBOCZKOVÁ, J. Amiable Compositeur in the International Commercial Arbitration. In: NECKÁŘ, J. a kol. (eds.). Cofola 2008. Europeanization of the National Law, the Lisbon Treaty and Some Other Legal Issues. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2008, s. 23–32.

HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. Praha: J. Otto, 1910, 1243 s.

HOLTZMANN, H, M., NEUHAUS, J. E. A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Legislative History and Commentary. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 1995, 846 s.

HONNOLD, J. Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations Convention. Deventer: Kluwer Law and Taxation, 1982, 984 s.

HORN, N. The Transnational Law of International Commercial Transactions. Deventer: Kluwer, 1982, 468 s.

HORN, N. The Use of Transnational Law in the Contract Law of International Trade and Finance. In: BERGER, K. P. (ed.). The Practice of Transnational Law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2001, s. 67–80.

CHUKWUMERIJE, O. Choice of Law in International Commercial Arbitration. Westport, Connecticut: Quorum Books, 1994, 218 s.

ICSID. DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES. Legal Instruments and Practice of Arbitration in the EU. Brussels: European Union, 2014, 310 s.

INCOTERMS 2020. Paris: ICC, 2019, 200 s.

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. ICC Dispute Resolution 2020 Statistics. Paris: International Chamber of Commerce, 2021, 31 s.

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. International Chamber of Commerce (ICC)– Dispute Resolution 2019 Statistics. Paris: International Chamber of Commerce, 2020, 29 s.

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION. FINAL REPORT Ascertaining the Contents of the Applicable Law in International Commercial Arbitration. Rio de Janeiro: International Law Association, 2008, 24 s.

ISHIZAKI, M. Le droit corporatif international de la vente des soies: Les contrats-pypes américans et la codification Iyonnaise dans leurs rapports avec les usages des autres places. Paris: Giard, 1928, 344 s.

JANKŮ, M. WTO a právo mezinárodního obchodu. Praha: C. H. Beck, 2019, 204 s.

JAYME, E. Völkerrechtliche Verpflichtung zur Anwendung oder nur „freundliche Beachtung“ fremden Rechts? Die comitas Lehre heute (Betrachtungen eines Rechtshistorikers). In: LEIBLE, S., RUFFERT, M. (eds.). Völkerrecht und IPR. Gottmadingen: Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2006, s. 43–54.

JENÍČEK, V. Globalizace světového hospodářství. Praha: C. H. Beck, 2002, 152 s.

JESSUP, P. Transnational Law. New Haven: Yale University Press, 1956, 113 s.

KEGEL, G. Probleme des internationalen Enteignungs- und Wahrungsrechts. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 1956, 53 s. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-663-02857-4_1

KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, 408 s.

KIRBY JOHNSON, D. Commodity Trade Arbitration. In: BERNSTEIN, R., MARRIOTT, A. L., TACKABERRY, J. A. (eds.). Handbook of Arbitration Practice. London: Sweet & Maxwell, 1998, s. 266–298.

KIRBY JOHNSON, D. International Commodity Arbitration. London: Lloyd’s of London Press, 1991, 321 s.

KIRBY JOHNSON, P. Arbitration and GAFTA: User-specific Procedures. In: BERKELEY, A., MIMMS, J. (eds.). International Commercial Arbitration: Practical Perspectives. London: Centre of Construction Law & Management, 2001, s. 239–245.

KOMISE OSN PRO MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ PRÁVO (UNCITRAL). Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 2012. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 839 s.

KONO, T., JURCYS, P. General Report (Intellectual Property and Private International Law). In: KONO, T. (ed.). Intellectual Property and Private International Law: Comparative Perspectives. Oxford: Hart Publishing, 2012, 1132 s.

KOPA, M. Lex mercatoria v mezinárodní obchodní arbitráži. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2010, 70 s.

KOUKAL, P., KYSELOVSKÁ, T., VLACHOVÁ, Z. Employment Contracts and the Law Applicable to the Right to a Patent: Czech Considerations. In: MEŠKIĆ, Z. et al. (eds.). Balkan Yearbook of European and International Law. Cham: Springer, 2021, s. 177–198. DOI https://doi.org/10.1007/16247_2020_18

KOZIOL, H., BYDLINSKI, P., BOLLENBERGERS, R. Kurzkommentar zum ABGB: Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Konsumentenschutzgesetz, IPR-Gesetz, Rom I-, Rom II- und Rom III-VO. Wien: Verlag Österreich, 2020, 2624 s. DOI https://doi.org/10.33196/9783704684752

KROESCHELL, K. Studien zum frühen und mittelalterlichen deutschen Recht. Berlin: Duncker & Humblot, 1995, 482 s. DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48245-0

KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. Mezinárodní právo soukromé. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 2015, 432 s.

KUNEŠOVÁ, H. et al. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. Praha: C. H. Beck, 2006, 319 s.

KWIECIEŃ, R. The Primacy of European Union Law Over National Law Under the Constitutional Treaty. In: DANN, P., RYNKOWSKI, M. (eds.). The Unity of the European Constitution. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. Berlin: Springer, 2006, s. 67–86. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-540-37721-4_5

KYSELOVSKÁ, T. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní: (se zaměřením na princip teritoriality a pravidla pro založení mezinárodní příslušnosti soudu ve sporech vyplývajících ze smluvních závazkových vztahů). Brno: Masarykova univerzita, 2014, 228 s.

KYSELOVSKÁ, T. Porušení práv k duševnímu vlastnictví (článek 8 Nařízení Řím II). In: ROZEHNALOVÁ, N. et al. Nařízení Řím I a Nařízení Řím II. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 396–417.

KYSELOVSKÁ, T., KOUKAL, P. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 388 s.

LA SPADA, F. The Law Governing the Merits of the Dispute and Awards Ex Aequo et Bono. In: KAUFMANN-KOHLER, G., STUCKI, B. (eds.). International Arbitration in Switzerland: A Handbook for Practitioners. Den Haag: Kluwer Law International, 2004, s. 115–134.

LANGEN, E. Transnational Commercial Law. Leiden: A. W. Sijthoff, 1973, 280 s.

LEW, J. D. M. Applicable Law in International Commercial Arbitration: A Study in Commercial Arbitration Awards. Dobbs Ferry: Oceana Publications, 1978, 633 s.

LEW, J. D. M. Relevance of Conflict of Law Rules in the Practice of Arbitration. In: BERG, A. J. van den. (ed.). Planning Efficient Proceedings, The Law Applicable in International Arbitration X, Vienna, 1994. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 1994, s. 447–458.

LEW, J. D. M. Transnational Public Policy: Its Application and Effect by International Arbitration Tribunals. Madrid: CEU Ediciones, 2018, 64 s.

LEW, J. D. M., MISTELIS, L. A., KRÖLL, S. Comparative International Commercial Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2003, 953 s.

LIUKKUNEN, U. Lex Mercatoria in International Arbitration. In: KLABBERS, J., PIIPARINEN, T. (eds.). Normative Pluralism and International Law: Exploring Global Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, s. 201–228. DOI https://doi.org/10.1017/CBO9781139567121.011

LOQUIN, E. L‘amiable composition en droit comparé et international. Paris: Librairies Techniques, 1980, 1280 s.

LUNDSTEDT, L. Territoriality in Intellectual Property Law: A comparative study of the interpretation and operation of the territoriality principle in the resolution of transborder intellectual property infringement disputes with respect to international civil jurisdiction, applicable law and the territorial scope of application of substantive intellectual property law in the European Union and the United States. Disertační práce. Stockholm University, Faculty of Law, 2016, 585 s.

LY, F. de. International Business Law and Lex Mercatoria. The Hague: T. M. C. Asser Instituut, 1992, 380 s.

MAGNUS, U., MANKOWSKI, P. European Commentaries on Private International Law (ECPIL): Commentary. Volume II, Rome I Regulation. Köln: Otto Schmidt, 2017, 902 s.

MALACHTA, R. Sources of Transnational Public Policy in International Commercial Arbitration. In: MALACHTA, R., PROVAZNÍK, P. (eds.). Cofola International 2021. International and National Arbitration – Challenges and Trends of the Present and Future. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 300–325. DOI https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8639-2021-11

MALYNES, G. Consuetudo Vel Lex Mercatoria or The Ancient Law-Merchant. London: Adam Islip, 1622, 501 s.

MANN, F. A. Lex Facit Arbitrum. In: SANDERS, P. (ed.). International Arbitration: Liber Amicorum for Martin Domke. The Hague: Martinus Nijhoff, 1967, s. 157–183. DOI https://doi.org/10.1007/978-94-011-9207-1_14

MANSEL, H.-P. Staatlichkeit des Internationalen Privatrechts und Völkerrecht. In: LEIBLE, S., RUFFERT, M. (eds.). Völkerrecht und IPR. Gottmadingen: Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2006, s. 108–130.

MAYER, P. Chapter 2: Effect of International Public Policy in International Arbitration. In: LEW, J. D. M., MISTELIS, L. A. (eds.). Pervasive Problems in International Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2006, s. 61–69.

MAYER, P. The Laws or Rules of Law Applicable to the Merits of a Dispute and the Freedom of the Arbitrator. In: DERAINS, Y., LÉVY, L. (eds.). Is Arbitration only As Good as the Arbitrator? Status, Powers and Role of the Arbitrator. Paris: International Chamber of Commerce, 2011, s. 47–64.

MITCHELL, W. An Essay on the Early History of the Law Merchant. Cambridge: Cambridge University Press, 1904, 176 s.

MOHNHAUPT, H. Historische Vergleichung im Bereich von Staat und Recht. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann GmbH, 2000, 490 s.

MOSES, M. L. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, 392 s.

GRIGERA NAÓN, H. A. Choice-of-Law Problems in International Commercial Arbitration. Heilderberg: Mohr Siebeck, 1992, 337 s.

NATIONAL INDUSTRIAL CONFERENCE BOARD. Trade Associations: Their Economic Significance and Legal Status. New York: The Board, 1925, 388 s.

NEELS, J. L. The Nature, Objective and Purposes of the Hague Principles on Choice of Law in International Contracts. In: ŠARČEVIĆ, P. et al. (eds.). Yearbook of Private International Law. Vol. XV 2013/2014. München: Sellier European Law Publishers, 2014, s. 45–56. DOI https://doi.org/10.1515/9783866536081.45

NEUMAYER, K. H., MING, C., DESSEMONTET, F. Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises: commentaire. Lausanne: CEDIDAC, 1993, 763 s.

NÖRR, K. W. Procedure in Mercantile Matters: Some Comparative Aspects. In: PIERGIOVANNI, V. (ed.). The Courts and the Development of Commercial Law. Berlin: Duncker & Humblot, 1987, s. 196–204.

NORTHROP, F. S. C. The Complexity of Legal and Ethical Experience. Connecticut: Greenwood Press, 1978, 331 s.

OKWOR, A. Lex Mercatoria as Transnational Commercial Law: Is the Lex Mercatoria Preferentially for the ‘Mercatocracy’? In: ANDENAS, M., ANDERSEN, C. B. (eds.). Theory and Practice of Harmonisation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2011, s. 393–402.

PACE UNIVERSITY. Review of Convention on Contracts for International Sale of Goods. New York: Pace University, 1999, 350 s.

PATTERSON, E. W. Law in a Scientific Age. New York: Columbia University Press, 1963, 87 s. DOI https://doi.org/10.7312/patt91768

PAULSSON, J., PETROCHILOS, G. UNCITRAL Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2018, 633 s.

PFEIFFER, M. et al. Mezinárodní obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 412 s.

PROCTOR, C. Mann on the Legal Aspects of Money. Oxford: Oxford University Press, 2012, 914 s.

RABEL, E. Das Recht des Warenkaufs: eine rechtsvergleichende Darstellung. Berlin: Walter de Gruyter, 1936, 533 s.

REDFERN, A., HUNTER, M. Law and Practice of International Commercial Arbitration. London: Sweet & Maxwell, 2004, 661 s.

ROBERT, J. L’arbitrage. Droit interne. Droit international privé. Paris: Dalloz, 1993, 460 s.

ROGERS, C. A. Ethics in International Arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2014, 386 s.

ROZEHNALOVÁ, N. Standardizované formy uzavírání smluv v mezinárodním obchodě. Brno: Masarykova univerzita, 1991, 118 s.

ROZEHNALOVÁ, N. Transnacionální právo mezinárodního obchodu. Brno: Masarykova univerzita, 1994, 205 s.

ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. Praha: Wolters Kluwer, 2008, 400 s.

ROZEHNALOVÁ, N. Nestátní právo před českými soudy. In: NECKÁŘ, J., RADVAN, M., SEHNÁLEK, D., VALDHANS, J. (eds.). Dny práva – 2008 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 731–738.

ROZEHNALOVÁ, N. Hlavní doktríny ovládající rozhodčí řízení. In: SEHNÁLEK, D., VALDHANS, J. (eds.). Dny práva – 2009 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 1856–1865.

ROZEHNALOVÁ, N. Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). Brno: Masarykova univerzita, 2010, 272 s.

ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: Wolters Kluwer, 2010, 549 s.

ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. Praha: Wolters Kluwer, 2013, 400 s.

ROZEHNALOVÁ, N. Instituty českého mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 272 s.

ROZEHNALOVÁ, N. Článek 4 Nařízení Řím I. In: ROZEHNALOVÁ, N. et al. Nařízení Řím I a Nařízení Řím II. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 67–93.

ROZEHNALOVÁ, N. et al. Nařízení Řím I. Nařízení Řím II. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2021, 608 s.

ROZEHNALOVÁ, N., TÝČ, V. Vnější obchodní vztahy Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 207 s.

ROZEHNALOVÁ, N., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T., VALDHANS, J. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 389 s.

ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., KYSELOVSKÁ, T. Právo mezinárodního obchodu včetně problematiky mezinárodního rozhodčího řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2021, 523 s.

RUBELLIN-DEVICHI, J. Essaie sur la Nature de L‘Arbitrage: Droit Interne et Droit International Privé. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1965, 412 s.

RUBINO-SAMMARTANO, M. International Arbitration: Law and Practice. The Hague: Kluwer Law International, 2001, 1058 s.

RŮŽIČKA, J. Standardní obchodní podmínky EHK OSN. Praha: Československá obchodní a průmyslová komora, 1974, 251 s.

RŮŽIČKA, K. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, 256 s.

RŮŽIČKA, K., POLÁČEK, B., NOVÁK, R., DOSTALÍK, P. Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 220 s.

SÄCKER, F. J. et al. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2, Schuldrecht – Allgemeiner Teil I. München: C. H. Beck, 2022, 1940 s.

SANDERS, P. Yearbook Commercial Arbitration. Vol. I. Deventer: Kluwer B. V., 1976, 266 s.

SANDERS, P. Yearbook Commercial Arbitration. Vol. IX. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1984, 568 s.

SCELLE, G. Précis de droit des gens: principes et systématique. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1932, 312 s.

SEHNÁLEK, D. Kapitola 12. Společná obchodní politika. In: TOMÁŠEK, M. et al. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 2021, s. 315–329.

SEHNÁLEK, D. Vnější činnost Evropské unie perspektivou práva unijního a mezinárodního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 242 s.

SERAGLINI, C., ORTSCHEIDT, J. Droit de l’arbitrage interne et international. Issy-les-Moulineaux: LGDJ Extenso, 2019, 1056 s.

SGARD, J. A Tale of Three Cities: The Construction of International Commercial Arbitration. In: MALLARD, G., SGARD, J. (eds.). Contractual Knowledge: One Hundred Years of Legal Experimentation in Global Markets. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, s. 153–184. DOI https://doi.org/10.1017/CBO9781316442876.005

SCHINAZI, M. The Three Ages of International Commercial Arbitration and the Development of the ICC Arbitration System. Cambridge: Cambridge University Press, 2021, 352 s. DOI https://doi.org/10.1017/9781108891837

SCHLECHTRIEM, P., SCHWENZER, I. H. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG). Oxford: Oxford University Press, 2016, 2144 s.

SCHMITTHOFF, C. M. International Business Law: A New Law Merchant. In: CHENG, C. (ed.). Clive M. Schmitthoff’s Select Essays on International Trade Law. London: Graham & Trotman Ltd., 1988, s. 20–38.

SCHMITTHOFF, C. M. The Sources of the Law of International Trade. London: Praeger, 1964, 292 s.

SLABOTZKY, A. Grain Contracts and Arbitration: For Shipments From the United States and Canada. London: Lloyd’s of London Press, 1984, 109 s.

STŘELEC, K. Nestátní prostředky v mezinárodní obchodní arbitráži – systémový pohled. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 172 s.

SWANGARD, M., PICKFORD, T. Chapter I: The Arbitration Agreement and Arbitrability, Commodity Arbitrations. In: KLAUSEGGER, C. et al. (eds.). Austrian Yearbook on International Arbitration 2016. Wien: MANZ Verlag Wien, 2016, s. 29–46.

SWANGARD, M. Chapter 7: Commodity Arbitration. In: LEW, J. D. M. et al. (eds.). Arbitration in England, with Chapters on Scotland and Ireland. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2013, s. 105–144.

SYMEONIDES, S. Codifying Choice of Law Around the World: An International Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press, 2014, 411 s. DOI https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199360840.001.0001

SYMEONIDES, S. Private International Law: Idealism, Pragmatism, Eclectivism. Leiden, Boston: Brill Nijjhoff, 2021, 462 s. DOI https://doi.org/10.1163/9789004503915

ŠTURMA, P., BALAŠ, V. Mezinárodní ekonomické právo. Praha: C. H. Beck, 2013, 513 s.

TAUBE, B. M. de. Les origines de l’arbitrage international Antiquité et Moyen Age. In: Recueil des cours 1932. Vol. 42. Paris: Libraire du Recueil Sirey, 1932, s. 5–114.

TERAMURA, N. Ex Aequo et Bono as a Response to the ‘Over-Judicialisation’ of International Commercial Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2020, 264 s.

TEUBNER, G. Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society. In: TEUBNER, G. (ed.). Global Law Without a State. Dartmouth: Brookfield, 1997, s. 3–31.

THE INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION. Committee on Transnational Rules in International Commercial Arbitration, Report of the 65th Conference held at Cairo, Egypt, 21 to 26 April 1992. London: International Law Association, 1993, 470 s.

TOMASHOT, S. R. Selling Peace: The History of the International Chamber of Commerce, 1919–1925. Disertační práce. Georgia State University, 2015, 210 s.

TOMAŽIČ, I. Ekonomie pro právníky. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2003, 316 s.

TOTH, O. The Lex Mercatoria in Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2017, 368 s. DOI https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199685721.001.0001

TURNER, P., MOHTASHAMI, R. A Guide to the LCIA Arbitration Rules. Oxford: Oxford University Press, 2009, 387 s.

UNCITRAL. Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Vienna: United Nations, 2016, 593 s.

UNCITRAL. UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration. New York: United Nations, 2012, 232 s.

UNITED NATIONS. Report of the United Nations Commission on International Trade Law Forty-Fifth Session (25 June – 6 July 2012). New York: United Nations, 2012, 84 s.

UNITED NATIONS. UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. Dispute Settlement International Commercial Arbitration. Law Governing the Merits of the Dispute. Geneva & New York: United Nations, 2005, 36 s.

VALDHANS, J. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. Praha: C. H. Beck, 2012, 277 s.

VALDHANS, J. Odchylky od neutrálního kolizního řešení. Habilitační práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019, 199 s.

VIDAL, D. Droit français de l‘arbitrage commercial international. Paris: Gualino Editeur, 2004, 339 s.

VLČEK, F. Applicability of Rome I Regulation in International Commercial Arbitration. In: ROZEHNALOVÁ, N. (ed.). Universal, Regional, National – Ways of Development of Private International Law in 21st Century. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 350–365. DOI https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9497-2019-16

VOGENAUER, S., KLEINHEISTERKAMP, J. (eds.). Commentary on the Unidroit Principles of International Commercial Contracts. Oxford: Oxford University Press, 2009, 1319 s.

WAIBEL, M. Sovereign Defaults before International Courts and Tribunals. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, 366 s. DOI https://doi.org/10.1017/CBO9780511974922

WEBSTER, T. H. Handbook of UNCITRAL Arbitration. London: Sweet & Maxwell, 2010, 1064 s.

WILLIAMS, L. Arbitration in the Energy and Natural Resources Sector: What Can We Learn From Commodity Trade Association Arbitration? In: GONZÁLEZ-BUENO, C. (ed.). 40 under 40 International Arbitration 2021. Madrid: Dykinson S. L., 2021, s. 413–430.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet. Geneva: WIPO Publication No. 845E, 2001, 46 s.

КОСАРЕНКО, Н. Н. Валютное право. Москва: Флинта, 2016, 180 s.

ЭБКЕ, В. Ф. Международное валютное право. Москва: Международные отношения, 1997, 336 s.

Články

ANCEL, M.-E. et al. Kyoto Guidelines: Applicable Law. Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law. 2021, roč. 12, č. 1, s. 44–73.

BANSAL, S. The Dampening Effect of ‘Foreign’ Mandatory Laws. Asian International Arbitration Journal. 2018, roč. 14, č. 2, s. 165–179. DOI https://doi.org/10.54648/AIAJ2018009

BĚLOHLÁVEK, A. J., PEZL, T. Postavení rozhodčího řízení v systému ochrany práva a ústavního pořádku České republiky a dalších zemí. Právní rozhledy. 2004, č. 7, s. 256–264.

BĚLOHLÁVEK, A. J. Výhrada veřejného pořádku hmotněprávního a procesního ve vztazích s mezinárodním prvkem. Právník. 2006, roč. 145, č. 11, s. 1267–1301.

BENSON, B. L. The Spontaneous Evolution of Commercial Law. Southern Economic Journal. 1989, roč. 55, č. 3, s. 644–661. DOI https://doi.org/10.2307/1059579

BERGER, K. P. International Arbitral Practice and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. American Journal of Comparative Law. 1998, roč. 46, č. 1, s. 129–150. DOI https://doi.org/10.2307/841080

BERNSTEIN, L. The Myth of Trade Usages: A Talk. Barry Law Review. 2018, roč. 23, č. 2, s. 119–127.

BLESSING, M. Choice of Substantive Law in International Arbitration. Journal of International Arbitration. 1997, roč. 14, č. 2, s. 39–65. DOI https://doi.org/10.54648/JOIA1997011

BOELE-WOELKI, K. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law: How to Apply Them to International Contracts. Uniform Law Review. 1996, roč. 1, č. 4, s. 652–677. DOI https://doi.org/10.1093/ulr/1.4.652

BONELL, M. J. The Law Governing International Commercial Contracts and the Actual Role of the UNIDROIT Principles. Uniform Law Review. 2018, roč. 23, č. 1, s. 15–41. DOI https://doi.org/10.1093/ulr/uny001

BRIDGE, M. G. The CISG and Commodity Sales: A Relationship to be Revisited? Singapore Journal of Legal Studies. 2021, s. 271–290.

CARBONNEAU, T. E. Rendering Arbitral Awards with Reasons: The Elaboration of a Common Law of International Transactions. Columbia Journal of Transnational Law. 1985, roč. 23, s. 579–614.

CARDUCCI, G. The Impact of the EU ‘Rome I’ Regulation on International Litigation and Arbitration, A-National Law, Mandatory and Overriding Rules. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 2011, roč. 22, č. 2, s. 31–42.

Case Summaries. Uniform Law Review. 2013, roč. 18, č. 1, s. 182–183. DOI https://doi.org/10.1093/ulr/unt009

CIURTIN, H. A Quest for Deterritorialisation: The „New“ Lex Mercatoria in International Arbitration. Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management. 2019, roč. 85, č. 2, s. 123–137.

COETZE, J. Private Regulation in the Context of Internartional Sales Contracts. Law, Democracy & Development. 2020, roč. 24, s. 27–53. DOI https://doi.org/10.17159/2077-4907/2020/ldd.v24.2

CONNERTY, A. Lex Mercatoria: Reflections from an English Lawyer. Arbitration International. 2014, roč. 30, č. 4, s. 701–720. DOI https://doi.org/10.1093/arbitration/30.4.701

COVO, J. FOSFA and GAFTA Standard Form Contracts and Their Arbitration Systems. ASA Bulletin. 2013, roč. 31, č. 2, s. 293–297. DOI https://doi.org/10.54648/ASAB2013031

CREMADES, B. M., PLEHN, S. L. The New Lex Mercatoria and the Harmonization of the Laws of International Commercial Transactions. Boston University International Law Journal. 1984, roč. 2, č. 3, s. 317–348.

DIMATTEO, L. A., DHOOGE, L., GREENE, S., MAURER, V. The Interpretive Turn in International Sales Law: An Analysis of Fifteen Years of CISG Jurisprudence. Northwestern Journal of International Law and Business. 2004, roč. 34, s. 299–440. DOI https://doi.org/10.1017/CBO9780511511332

DREYFUSS, R. The ALI Principles on Transnational Intellectual Property Disputes: Why Invite Conflicts? Brooklyn Journal of International Law. 2005, roč. 30, č. 3, s. 819–848.

DROBNIG, U. Standard Forms and General Conditions in International Trade; Dutch, German and Uniform Law. In: VOLSKUIL, C. C. A., WADE, J. A. (eds.). Hague-Zagreb Essays on the Law of International Trade. T. M. C. Asser Instituut, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, s. 117–134.

EECHOUD, M. van. Bridging the Gap: Private International Law Principles for Intellectual Property Law. Nederlands Internationaal Privaatrecht. 2016, č. 4, s. 716–723.

EISEMANN, F. Le nouveau règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Droit et pratique du commerce international. 1975, roč. 1, č. 3, s. 355–365.

FAINT, R. Commodity and Maritime Arbitration in London: How the Grain Trade Approaches the Problem. Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management. 2000, roč. 66, č. 4, s. 306–309.

FARNSWORTH, E. A. Damages and Specific Relief. The American Journal of Comparative Law. 1979, roč. 27, č. 2/3, s. 247–253. DOI https://doi.org/10.2307/840031

FASSBERG, C. W. Lex Mercatoria – Hoist with Its Own Petard? Chicago Journal of International Law. 2004, roč. 5, no. 1, s. 67–82.

FERRARI, F. Comparative Ruminations on the Foreseeability of Damages in Contract Law. Louisiana Law Review. 1993, roč. 53, č. 4, s. 1257–1269.

Final 10346. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 2001, roč. 12, č. 2, s. 106–115.

Final 11265. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 2010, roč. 21, č. 1, s. 68.

Final 12193. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 2008, roč. 19, č. 1, s. 122–126.

Final 13515. Special Supplement 2013: Tackling Corruption in Arbitration. 2013, s. 66–76.

Final 16981. ICC Dispute Resolution Bulletin. 2016, č. 1, s. 119.

Final 17507. ICC Dispute Resolution Bulletin. 2016, č. 1, s. 125.

Final 8264. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 1999, roč. 10, č. 2, s. 62–65.

Final 8331. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 1999, roč. 10, č. 2, s. 65–68.

Final 8502. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 1999, roč. 10, č. 2, s. 72–74.

Final 8873. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 1999, roč. 10, č. 2, s. 82.

Final 8908. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 1999, roč. 10, č. 2, s. 86.

Final 9117. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 1999, roč. 10, č. 2, s. 99–101.

Final 9419. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 1999, roč. 10, č. 2, s. 105.

Final 9594. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 2001, roč. 12, č. 2, s. 73–75.

Final 9651. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 1999, roč. 10, č. 2, s. 78–81.

Final 9797. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 2001, roč. 12, č. 2, s. 89.

Final Award in Case 11761. ICC Dispute Resolution Bulletin. 2016, č. 1, s. 112.

Final Award in Case 15972. ICC Dispute Resolution Bulletin. 2016, č. 1, s. 92.

Final Award in Case 16981. ICC Dispute Resolution Bulletin. 2016, č. 1, s. 120.

GABRIEL, H. D. The Use of the UNIDROIT Principles as Neutral Law in Arbitration. Journal of Arbitration Studies. 2013, roč. 23, č. 3, s. 39–59. DOI https://doi.org/10.16998/jas.2013.23.3.39

GABRIEL, H. D. The Use of Soft Law in the Creation of Legal Norms in International Commercial Law: How Successful Has It Been? Michigan Journal Of International Law. 2019, roč. 40, č. 3, s. 413–432. DOI https://doi.org/10.36642/mjil.40.3.use

GAILLARD, E. France Adopts New Law On Arbitration. New York Law Journal. Roč. 245, č. 15, s. 1–2.

GAILLARD, E. Use of General Principles of International Law in International Long-Term Contracts. International Business Lawyer. 1999, roč. 27, s. 214–224.

GAILLARD, E. Thirty Years of Lex Mercatoria: Towards the Selective Application of Transnational Rules. ICSID Review – Foreign Investment Law Journal. 1995, roč. 10, č. 2, s. 208–231. DOI https://doi.org/10.1093/icsidreview/10.2.208

GAILLARD, E. Transnational Law: A Legal System or a Method of Decision Making? Arbitration International. 2001, roč. 17, č. 1, s. 59–71. DOI https://doi.org/10.1023/A:1008925729640

GAILLARD, E. 2018 LALIVE LECTURE: The Myth of Harmony in International Arbitration. ICSID Review – Foreign Investment Law Journal. 2019, roč. 34, s. 553–568. DOI https://doi.org/10.1093/icsidreview/siz034

GARAJOVÁ, M. Rozhodovanie podľa zásad spravodlivosti v prípadoch dotknutých korupciou v medzinárodnej obchodnej arbitráži. Časopis pro právní vědu a praxi. 2019, roč. 27, č. 2, s. 227–242. DOI https://doi.org/10.5817/CPVP2019-2-4

GARNETT, R. International Arbitration Law: Progress Towards Harmonisation. Melbourne Journal of International Law. 2002, roč. 3, č. 2, s. 400–414.

GÉLINAS, F., MARRELLA, F. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts in ICC Arbitration-Introduction and Preliminary Assessment. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 1999, roč. 10, č. 2, s. 26–32.

GILLETTE, C. P. Harmony and Stasis in Trade Usages for International Sales. Virginia Journal of International Law. 1999, roč. 39, č. 3, s. 707–742.

GOLDMAN, M. B. La lex mercatoria dans les contrats et l‘arbitrage internationaux: réalité et perspectives. Travaux du Comité français de droit international privé. 1980, č. 2, s. 221–270. DOI https://doi.org/10.3406/tcfdi.1980.1843

GOODE, R. Usage and Its Reception in Transnational Commercial Law. The International and Comparative Law Quarterly. 1997, roč. 46, č. 1, s. 1–36.

GOODE, R. Rule, Practice, And Pragmatism In Transnational Commercial Law. International & Comparative Law Quarterly. 2005, roč. 54, č. 3, s. 539–562. DOI https://doi.org/10.1093/iclq/lei017

GREIF, A., MILGROM, P., WEINGAST, B. R. Coordination, Commitment, and Enforcement: The Case of the Merchant Guild. Journal of Political Economy, 1994, roč. 102, č. 4, s. 745–776. DOI https://doi.org/10.1086/261953

GRODL, L. “Rules of Law” and Lex mercatoria Determination Under the Auspice of ICC Arbitration. In: MALACHTA, R., PROVAZNÍK, P. (eds.). Cofola International 2021: International and National Arbitration – Challenges and Trends of the Present and Future. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 275–299. DOI https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8639-2021-10

HATZIMIHAIL, E. N. The Many Lives – And Faces – Of Lex Mercatoria: History as Genealogy in International Business Law. Law and Contemporary Problems. 2008, roč. 71, č. 3, s. 169–190.

HERBOCZKOVÁ, J. Amiable compositeur v mezinárodním rozhodčím řízení. Právní rozhledy. 2008, č. 17, s. 632–646.

HERMAN, L. L. The New Multilateralism: The Shift to Private Global Regulation. C.D. Howe Institute Commentary 360. 2012, s. 1–17.

HIGGOTT, R., WEBER, H. GATS in Context: Development, an Evolving Lex Mercatoria and the Doha Agenda. Review of International Political Economy. 2005, roč. 12, č. 3, s. 434–455. DOI https://doi.org/10.1080/09692290500170809

HILGARD, M., BRUNDER, A. E. Unauthorised Amiable Compositeur. Dispute Resolution International. 2014, roč. 8, č. 1, s. 51–62.

CHRISTIE, A. F. Private International Law Principles for Ubiquitous Intellectual Property Infringement – A Solution in Search of a Problem? Journal of Private International Law. 2017, roč. 13, no 1, s. 152–183. DOI https://doi.org/10.1080/17441048.2017.1304047

JARVIN, S. The Sources and Limits of the Arbitrator’s Powers. Arbitration International. 1986, roč. 2, č. 2, s. 140–163. DOI https://doi.org/10.1093/arbitration/2.2.140

JOHNSON, V. M. Codification of the Lex Mercatoria: Friend or Foe. Law and Business Review of the Americas. 2015, roč. 21, č. 2, s. 151–166.

JOLIVET, E. L‘Harmonisation du Droit OHADA des Contrats: L‘Influence des Principes d‘Unidroit en Matiere de Pratique Contractuelle et D‘Arbitrage. Uniform Law Review. 2008, roč. 13, s. 127–150. DOI https://doi.org/10.1093/ulr/13.1-2.127

KADENS, E. The Myth of the Customary Law Merchant. Texas Law Review. 2012, roč. 90, č. 5, s. 1153–1206.

KADENS, E. The Medieval Law Merchant: The Tyranny of a Construct. Journal of Legal Analysis. 2015, roč. 7, č. 2, s. 251–289. DOI https://doi.org/10.1093/jla/lav004

KARIMI, M., KASHANI, J., NASIRAN NAJAF ABADI, D. Arbitration on the Basis of “Equity”, “Amiable Composition”, and “Lex Mercatoria”. International Relations Research Quartely. 2019, roč. 32, č. 9, s. 215–238.

KASIRER, N. A Reading of Georges Scelle’s Précis de droit des gens. Canadian Yearbook of International Law/Annuaire Canadien de Droit International. 1987, roč. 24, s. 372–385. DOI https://doi.org/10.1017/S006900580000299X

KAUFMANN-KOHLER, G. Soft Law in Internartional Arbitration: Codification and Normativity. Journal of International Dispute Settlement. 2010, roč. 1, č. 2, s. 283–299. DOI https://doi.org/10.1093/jnlids/idq009

KIFFER, L. Nature et contenu de l‘amiable composition. International Business Law Journal. 2008, č. 5, s. 625–634.

KIM, S. M. Some Critical & Controversial Issues on Incoterms 2020 for International Trade. Global Trade and Customs Journal. 2022, roč. 17, č. 1, s. 44–48. DOI https://doi.org/10.54648/GTCJ2022006

KONO, T. “Transparency or Japanese Laws” Project. The “Transparency” Project, Its Achievements, and Some Cross-Cutting Issues. Japanese Yearbook of International Law. 2010, roč. 53, s. 306–319.

KREINDLER, R. H. Approaches to the Application of Transnational Public Policy by Arbitrators. Journal of World Investment & Trade. 2003, roč. 4, č. 2, s. 239–250. DOI https://doi.org/10.1163/221190003X00354

KRONKE, H. The UN Sales Convention, the UNIDROIT Contract Principles and the Way Beyond. Journal of Law and Commerce. 2005–2006, roč. 25, s. 451–465.

KYSELOVSKÁ, T. Law Applicable to International Licence Contracts and “Characteristic Performance” under Article 4(2) Rome I Regulation. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2020, roč. 148, no. 2, s. 78–94.

LANDO, O. The Lex Mercatoria in International Commercial Arbitration. The International and Comparative Law Quarterly. 1985, roč. 34, č. 4, s. 747–768. DOI https://doi.org/10.1093/iclqaj/34.4.747

LANDO, O. Some Features of the Law of Contract in the Third Millennium. Scandinavian Studies in Law. 2000, roč. 40, s. 343–402.

LANDO, O. A Vision of a Future World Contract Law: Impact of European and UNIDROIT Contract Principles. Uniform Commercial Code Law Journal. 2004, roč. 37, č. 2, s. 3–46.

LÖWENFELD, F. A. Lex Mercatoria: An Arbitrator’s View. Arbitration International. 1990, roč. 6, č. 2, s. 133–150. DOI https://doi.org/10.1093/arbitration/6.2.133

MACKIE, J. Thesis on Commercial Arbitration in Commodity Trades. Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management. 1991, roč. 57, č. 3, s. 156–162.

MANIRUZZAMAN, A. F. M. The Arbitrator’s Prudence in Lex Mercatoria: Amiable Composition and Ex Aequo Et Bono in Decision Making. Mealey’s International Arbitration Report. 2003, roč. 18, č. 12, s. 1–8.

MARSHALL, B. The Hague Choice of Law Principles, CISG, and PICC: A Hard Look at a Choice of Soft Law. The American Journal of Comparative Law, 2018, roč. 66, č. 1, s. 175–217. DOI https://doi.org/10.1093/ajcl/avy007

Mascotte Claim. International Law Reports. 1963, roč. 26, s. 275–276. DOI https://doi.org/10.1017/CBO9781316151532.094

MATULIONYTÉ, R. The Law Applicable to Online Copyright Infringements in the ALI and CLIP Proposals: A Rebalance of Interest Needed? Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law. 2011, roč. 26, č. 2, s. 26–36.

MATULIONYTÉ, R. Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases. Journal of Private International Law. 2013, roč. 9, č. 1, s. 77–99. DOI https://doi.org/10.5235/17441048.9.1.77

MATULIONYTÉ, R. Enforcing Copyright Infringements Online: In Search of Balanced Private International Rules. Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law. 2015, roč. 6, č. 2, s. 132–145.

MAUNSBACH, U., KUR, A. Choice of law and Intellectual Property Rights. Oslo Law Review. 2019, roč. 6, č. 1, s. 43–61. DOI https://doi.org/10.18261/issn.2387-3299-2019-01-07

MAYER, P. Reflection on the International Arbitrator’s Duty to Apply the Law. Arbitration International. 2001, roč. 17, č. 3, s. 235–247. DOI https://doi.org/10.1023/A:1011248016716

MICHAELS, R. Welche Globalisierung für das Recht? Welches Recht für die Globalisierung? Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht. 2005, roč. 69, č. 3, s. 525–544. DOI https://doi.org/10.1628/0033725054406128

MICHAELS, R. The True Lex Mercatoria: Law Beyond the State. Indiana Journal of Global Legal Studies. 2007, roč. 14, č. 2, s. 447–468.

MICHAELS, R. Umdenken für die UNIDROIT Prinzipien – Vom Rechttswahlstatut zum Allgemeinen Teil der transnationalen Vertragsrechts. Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht. 2009, roč. 73, s. 866–888. DOI https://doi.org/10.1628/003372509789566659

MICHAELS, R. Legal Medievalism in Lex Mercatoria Scholarship. Texas Law Review. 2012, roč. 90, č. 5, s. 259–268.

MICHAELS, R. The UNIDROIT Principles as Global Background Law. Uniform Law Review. 2014, roč. 19, č. 4, s. 643–668. DOI https://doi.org/10.1093/ulr/unu033

MICHAELS, R., JANSEN, N. Private Law Beyond the State? Europeanization, Globalization, Privatization. American Journal of Comparative Law. 2006, roč. 54, č. 4, s. 843–890. DOI https://doi.org/10.1093/ajcl/54.4.843

MOMBERG, R., VOGENAUER, S. The Principles of Latin American Contract Law: Text, Translation, and Introduction. Uniform Law Review. 2018, roč. 23, č. 1, s. 144–170. DOI https://doi.org/10.1093/ulr/uny005

MUSTILL, J. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years. Arbitration International. 1988, roč. 4, č. 2, s. 86–119. DOI https://doi.org/10.1093/arbitration/4.2.86

NOUEL, P. „Cartesian Pragmatism“: Looking for Common Principles in French and English Law. International Business Lawyer. 1996, roč. 24, s. 22–25.

O’DAY, J. F. Ehrlich’s Living Law Revisited – Further Vindication for a Prophet without Honor. Western Reserve Law Review. 1966, roč. 18, č. 1, s. 210–231.

PAMBOUKIS, Ch. The Concept and Function of Usages in the United Nations Convention on the International Sale of Goods. The Journal of Law and Commerce. 2005, roč. 25, č. 1, s. 107–131.

Partial 12111. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 2010, roč. 21, č. 1, s. 78.

Partial 12494. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 2008, roč. 19, č. 1, s. 126.

Partial 14208/14236. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 2013, roč. 24, no. 2, s. 70.

Partial 7110. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 1999, roč. 10, č. 2, s. 47.

Partial 7319. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 1994, roč. 5, č. 2, s. 56–59.

Partial and Final 9875. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 2001, roč. 12, no. 2, s. 96.

Partial Award in Case 15977. ICC Dispute Resolution Bulletin. 2016, č. 1, s. 95.

PAUKNEROVÁ, M. Aktuální otázky používání zahraničního práva v soudním a v rozhodčím řízení.

Podobné publikace